ท่องโลกไปกับ Google Earth 5.1


สำรวจโลก ท่องจักวาฬ ไปกับ "Google Earth" โปรแกรมฟรีแวร์เพื่อการศึกษาสำหรับทุกคน ปัจจุบัน Google Earth ได้พัฒนาปรับปรุงมาเป็น Google Earth 5.1 สำหรับผู้ใช้งาน Windows และ Mac ซึ่งมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสามารถโหลดข้อมูลได้เร็วขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีของการบีบอัดข้อมูล ซึ่งทาง Google กล่าวว่ามีความเร็วมากกว่าเดิม 25 % นอกจากนี้สำหรับผู้ใช้งาน Mac และ Windows ที่ติดตั้ง Google Earth 5.1 pack ในโปรแกรม browser plug-in, สามารถที่จะใช้งาน Google Earth จากโปรแกรม browserของเราได้เลย ก่อนที่เราจะติดตั้งใช้งาน Google Earth 5.1 ต่างหากออกไป ซึ่งการประกาศปล่อยตัวของ Google Earth 5.1 เกิดขึ้นเพียงสองวันหลังการประกาศปล่อยตัวของ Google Earth สำหรับ iPhone 2.0.
ลิงค์สำหรับการดาวโหลดครับ http://earth.google.com/download-earth.html

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า