สร้างเอกสาร PDF ด้วย PDF Printer 4.0.0.463


PDF Printer 4.0.0.463 เป็นฟรีแวร์ขนาดเล็กที่ใช้สำหรับการแปลงเอกสาร word เป็น PDF โดยหลังดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรมแล้ว เราจะได้พรินเตอร์จำลองขึ้นมา อีกหนึ่งตัว ซึ่งเราสามารถควบคุมการใช้งานและการสั่งการของโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย โดยการสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์จำลองของเรา โดยเราสามารถรวมไฟล์ PDF กำหนดคุณภาพของงาน การใส่บันทึกย่อ การประทับตรา และการใส่ลายน้ำ การกำหนดรหัสผ่าน เป็นต้น หากไม่นับ Acrobat Pro แล้ว จัดว่า PDF Printer 4.0.0.463 เ็ป็นของฟรีที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้ หากเราเพียงต้องการโปรแกรมเล็กๆ ใช้งานง่ายๆ ไมุ่่งยากหรือซับซ้อนมากนัก PDF Printer 4.0.0.463 จัดเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมทีน่าสนใจครับ
ลิงค์ดาวโหลด http://download.cnet.com/PDF-Printer/3000-2088_4-10536746.html?tag=mncol

Better than many free PDF creators out there, BullZip PDF Printer installs quickly and smoothly as a virtual printer, then gives you total control. Before finalizing your PDF, Bullzip will let you name the file and set the standard of quality; add an author note and keywords; stamp a watermark; merge with an existing PDF file; and set an encrypted password. Not too shabby, and neither were ุour PDFs.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า