โปรแกรมคำนวณปริมาณอาหาร


สำหรับฟรีแวร์ตัวนี้ เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหาร ที่ต้องการฟรีโปรแกรมที่จะมาช่วยคำนวนจำนวนมื้ออาหาร หรือรูปแบบของอาหารที่จำเป็นต้องบริโภคในแต่ละมื้อและแต่ละวันได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง เพื่อสุขภาพและรูปร่างที่ดี นับเป็นฟรีแวร์สำหรับผู้ที่สนใจและห่วงใยสุขภาพของตนเองที่ดี ตามคำกล่าวที่ว่า you are what you eat เราเป็นเหมือนสิ่งที่เรากิน สนใจสามารถดาวโหลดไปติดตั้งใช้งานได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ
ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Calorie-Balance-Diet/3000-2129_4-10543807.html?tag=mncol
ขนาดไฟล์ (5MB)
รองรับ Windows Vista, Windows 95, Windows Me, Windows XP, Windows 2000

Research has shown that keeping a journal makes dieters almost twice as successful as those who do not. This program makes keeping a diet journal easy, fast, and accurate. The program features a full fledged calorie counter with over 30,000 foods. Enter in your foods with grams, or use easy units. The program can convert between almost any units automatically. To make keeping a journal even easier, you can create meals, meal plans or even download plans from the Internet. The search will learn your preferences and makes searching even faster. You can balance your diet with your exercise. The program features hundreds of activities, in a powerful, easy to use calculator. You will also be able to track your progress with the journaling function, and see how your body works with powerful progress reports. Also included are a recipe editor, and a tool to make shopping lists. You will have complete control of your diet. Version 4.0.8 fixes add food dialog, improves wizards.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า