ช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน

โปรแกรม Stickies ผสมผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดเข้าด้วยกัน ที่จะทำให้เราสามารถใช้งาน e-note หรืออีเล็กทรอนิกส์โน้ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพและฟรี คุณสมบัติหลักๆ ของโปรแกรมก็คือการที่ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้เกือบทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวอักษร สีสัน หรือการแสดงผล หลังจากที่ติดตั้งแล้ว จะมีไอคอนของโปรแกรมแสดงขึ้นมาบริเวณทากส์บาร์ด้านล่างของจอภาพ เมื่อนำเม้าส์ไปคลิกหรือคลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรม ก็จะแสดงกรอบโต้ตอบขึ้นมาให้เราทำการปรับแต่งหรือเขียนโน้ตบันทึกกันลืมของเราได้ โดยผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งค่าต่างๆ ของโปรแกรมได้ตามต้องการ อาทิเช่น อักษร ปุ่มทางลัดการใช้งาน รูปแบบ มุมมอง ขนาดของโน้ต และการแจ้งเตือน เป็นต้น โดยสำหรับการแจ้งเตือนสามารถกำหนดให้แสดงแบบมองเห็นข้อความ หรือให้ส่งเสียงเตือนก็ได้ โดยโปรแกรมสามารถแนบเข้ากับโปรแกรมวินโดว์ได้ และข้อความสามารถที่จะล็อคป้องกันการลบโดยบังเอิญได้ ความสามารถพิเศษอื่นๆ ได้แก่การใช้ผ่านระบบเครือข่าย Lan เพื่อส่งโน้ตของเราไปยังคนอื่นๆ ในเครือข่ายได้ รวมทั้งสนับสนุนมือถือแบบ smartphone และ pocket PC ด้วย นอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะส่งออกโน้ตของเราออกไปยังสื่อพกพา เช่น USB drive เป็นต้น เพื่อนำไปใช้งานกับคอมเครื่องอื่นๆ

ด้วยความสามารถขนาดนี้โปรแกรมมีขนาดเล็กเพียงไม่ถึง 1MB และใช้หน่วยความจำประมาณ 20MB ขณะมีการใช้งาน อาจจะไม่เบาเท่าอากาศ แต่ในสภาวะที่โลกร้อนขึ้นทุกวัน เราก็ควรมีส่วนช่วยในการลดการใช้กระดาษลงแล้วหันมาใช้งาน e-note กันดีกว่า
ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Stickies/3000-2074_4-10330903.html?tag=mncol
ขนาดไฟล์ (1MB)
รองรับ Windows Vista, Windows Me, Windows XP, Windows 2000, Windows 98
Stickies is a PC utility written to replace Post-It-style notes left stuck to your monitor. The design goal behind Stickies is that the program is small and simple. Stickies will not mess with your system files, or write to the Registry. Stickies stores all information in a single text-based INI file. Stickies will never support animated dancing figures, or play "Greensleeves". They are instead yellow rectangular windows onto which you can put some text notes. Once created, they will stay on screen until you take them away. Just like a real sticky piece of paper.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า