ดาวโหลด Google Maps with GPRS


แสดงตำแหน่งของเราแบบ Real-time ด้วยแผนที่ของ Google map โปรแกรมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพในการบอกตำแหน่งของเราด้วยคอมพิวเตอร์ของเรา ผ่านทางระบบ GPRS or 3G โดยจะแสดงข้อมูลที่อยู่ของเราผ่านระบบแผนที่ของ Google map
ลิงค์ดาวโหลด http://download.cnet.com/Google-Maps-with-GPS-Tracker/3000-12940_4-10494227.html?tag=mncol

Show your physical position in real-time on a moving Google Map. A small application on your pc uploads your GPS position periodically over either GPRS or 3G, which updates your position on a moving Google Map.


โดยโปรแกรม Google Maps with GPS Tracker สามารถแสดงตำแหน่งของเรา บนแผนที่ของกูเกิลแมพ ได้แบบเรียวทาม หรือตามเวลาจริง เหมาะสำหรับการตรวจสอบระบบการทำงาน หรือประกอบการศึกษา เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในกลุ่มผู้สนใจทั่วไป หรือ เป็นโครงการส่งงานอาจารย์ เป็นต้น

การที่เราจะทำงานได้นั้นจะต้องมี อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียว บอกตำแหน่ง หรือ GPRS นั้นเอง อาจจะใช้มือถือ 3G ที่รองรับการบอกตำแหน่งบนโลก GPRS ด้วย ก็จะทำให้ สามารถทำงานได้ เช่นกัน


การตั้งค่าใช้งาน หลังจากติดตั้งแล้ว ให้คลิกที่แท็บ GPS ซึ่งจะต้องใส่ค่า การเชื่อมต่อ ระบบ เช่น Port ที่ทำการ connect ,อัตราการรับส่งสัญญาณ ,หน่วยการวัด เป็นกิโลเมตร หรือ เป็นไมล์

ดาวโหลด Google Map with GPRS

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า