แปลงภาพ jpeg เป็นเอกสาร PDF


Jpeg To Pdf Converter 3000 7.4 คือฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่กำลังต้องการหาฟรีแวร์ เพื่อใช้สำหรับการแปลงไฟล์ภาพ jpeg เป็นเอกสาร pdf ซึงจะทำให้มีขนาดเล็กลงและเหมาะสมในการจัดเก็บ หรือส่งทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ e-mail มีความสามารถในการรวมภาพหลายๆ ภาพเข้าเป็นไฟล์เอกสาร pdf เพียงไฟล์เดียว สนใจสามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่าง
ลิงค์สำหรับดาวโหลด ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Microsoft-Office-2007-service-pack-1/3000-2075_4-10781762.html?tag=mncol
ขนาดไฟล์ (218.25MB)
รองรับ Windows Vista, Windows XP
ขนาดไฟล์ (11.66MB)
รองรับ Windows 2003, Windows Vista, Windows Me, Windows Server 2008, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 98

From Allimagetool Software :
How do to convert a JPEG file to PDF? Jpeg to Pdf Converter 3000 can help you free batch convert JPEG to PDF with accurately preserving the layout of original image files. It is one small converter that can instantly convert JPEG images into PDF files with fast speed. it is one standalone program and does not require Adobe Acrobat or Acrobat Reader. Advanced features: Simultaneously convert massive files to PDF once to save time and energy. Do not need any printer driver and Adobe Acrobat, Acrobat Reader etc software. Merge multiple images to one single PDF without losing original style etc. Convert JPEG, JPG to PDF with ease. Support adjust each page size of PDF automatically. Fixup the page width of PDF file. Provide watermark image settings and watermark character string settings. Key features: Support add the entire folder to convert. User-friendly interface, very easy to use, just a few clicks can finish the conversion. Be amazed at fast conversion speed and excellent file quality. If you do not have time to convert the files of list now, you can save the converted list to your computer. Do not need to load every file again. Have the option to auto open the output folder when conversion finished.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า