โหลดฟรี E-book คู่มือการเรียนภาษาอังกฤษ

From English Banana :

This free e-book contains over 300 pages of ideas, techniques, worksheets, tests, and instructions for learning and teaching spoken English. It's an essential download for all students and teachers of EFL, ESL, and English. This book contains detailed chapters on the following topics: Connected Speech; Sentence Stress; Word Stress; Prefixes; Suffixes; Compound Nouns; Weak Forms; How to Learn the International Phonetic Alphabet (IPA); Spelling and Sounds. It also contains in-depth instructions about how to use Talk a Lot materials in the classroom.
คู่มือ E-book สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจาย์ และผู้สนใจภาษาอังกฤษทั่วไป ได้ดาวโหลดไปใช้งาน ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษกันแบบฟรี มีความหนาจำนวน 300 หน้า มีเรื่องที่ให้ศึกษาตั้งแต่ การสนทนา การเน้นคำ การใช้คำอุปสรรค ปัจจัย คำนามผสม รูปแบบคำที่ใช้บ่อย ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ การสะกด การออกเสียงอย่างถูกต้อง สนใจสามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ
ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Free-Spoken-English-Handbook/3000-2051_4-10920580.html?tag=mncol
ขนาดไฟล์(2.59MB)
รองรับ Windows 2003, Windows Vista, Windows 95, Windows Me, Windows Server 2008, Windows 3.x, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows NT, Windows 98

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า