การยกเลิกการตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล Access

ถ้าหากว่าการตั้งหรือกำหนดรหัฐผ่านฐานข้อมูล Access ของเราแล้วพบว่าไม่สะดวกหรือไม่ต้องการให้มีรหัสผ่านฐานข้อมูล เราก็จำเป็นต้องยกเลิกการตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
1 ให้เราเปิดฐานข้อมูลขึ้นมาตามปกติ หากถามรหัสผ่านก็ให้เรากรอกรหัสผ่านเข้ามาก่อน จากนั้นคลิกปิดฐานข้อมูลออกไปก่อน จากนั้นบนเมนูแฟ้ม ให้เราคลิก เปิด ดูตามภาพประกอบด้านล่างครับ

2 จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ให้เราคลิกเลือกไฟล์ฐานข้อมูลที่เราต้องการยกเลิกรหัสผ่านฐานข้อมูล จากนั้นให้ คลิกที่หัวลูกศรเล็กๆ ถัดไปจาก คำสั่งเปิด ดูภาพประกอบด้านล่าง จากนั้นให้เราคลิกที่ เปิดเเบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล จากนั้นคลิกปุ่มเปิด

3 จะปรากฏกรอบโต้ตอบให้เราใส่รหัสผ่านฐานข้อมูลลงไป คลิกตกลงเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมุลของเราตามปกติ

4 บนเมนูบาร์ คลิก เครื่องมือ และ ความปลอดภัย >>> ไม่ตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นครั้งต่อไปเมื่อเราเปิดฐานข้อมูลนี้ก็จะไม่ถามรหัสผ่านอีกแล้วครับใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال