พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลด้วย Navicat Lite


Navicat Lite เป็นฟรีแวร์สำหรับผู้สนใจพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล ที่จะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้แบบหลายการติดต่อ ทำให้เราสามารถติดต่อกับฐานข้อมูลในรูปแบบของ MySQL, PostgreSQL และ Oracle ได้พร้อมกันได้อย่างไม่มีปัญหา หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจงานด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหีือ database ไม่ว่าจะเป็นโปรเจคส่งอาจารย์หรือส่งลูกค้า สามารถดาวโหลดไปทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งานฟรีได้ที่
ลิงค์ดาวโหลด http://download.cnet.com/Navicat-Lite/3000-10254_4-10870715.html?tag=mncol
ขนาดไฟล์ (20.52MB)
รองรับ Windows Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

Navicat Lite is a multi-connections Database Administration tool allowing you to connect to MySQL, PostgreSQL and Oracle databases simultaneously within a single application, making database administration to multiple kinds of database so easy. Support of multi-connections to MySQL, PostgreSQL and Oracle servers. Support of transferring data between different servers. Support of transferring data to a text file with designated SQL format.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า