ใส่ภาพพื้นหลังเข้าไปในเอกสาร Excel

วิธีการใส่ภาพพื้นหลังหรือ Background เข้าไปในเอกสาร Excel 2007 Worksheets
แผนผัง จำนวนตัวเลข และตารางงาน ของเรา ในการนำเสนอทางธุรกิจ เราสามารถทำให้มองดูมีสีสันด้วยการแทรกหรือใส่ภาพพื้นหลังเข้าไปในตารางหรือชิ้นงานของเรา เรามาดูวิธีการแทรกภาพพื้นหลังกันครับ
อันดับแรกสุด เปิดเอกสารตารางงานที่เราต้องการแทรกภาพพื้นหลังขึ้นมา

บนแถบเมนูแบบ Ribbon ให้คลิกที่ Page Layoutจากนั้นเลือก background.

จะแสดงหน้าต่างของ Background screen ที่เราสามารถเลือกภาพ background ที่เราต้องการใช้งาน หลังจากที่เราเลือกภาพที่ต้องการได้แล้ว ให้เราคลิกปุ่ม Insert

เราก็จะได้ภาพพื้นหลังหรือ background เข้ามาในตารางงานของเรา เราอาจจะต้องปรับขนาดและสีของตัวอักษรเพื่อให้มองเห็นชัดเจนหรือมีความเหมาะสมกับภาพพื้นหลังของเราได้


note: เราอาจจะเลือกปรับสีของภาพที่ใช้เป็นพื้นหลังให้เป็นแบบจางลงหรือแบบเข้มไปเลยก็ได้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า