ป้องกันเอกสารสำคัญด้วยการเข้ารหัส Word 2007

วิธีเข้ารหัสป้องกันเอกสารของเราด้วย Word 2007 สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Word 2007 ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยข้อมูลหรือไฟล์เอกสารส่วนตัวของเรา ให้มีความปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดี สามารถใช้งาน Word 2007 ในการเข้ารหัสผ่านป้องกันเอกสารสำคัญของเราหรือองค์กรได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนแรกให้เราเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการเข้ารหัสผ่านขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม Microsoft Office ที่บริเวณมุมซ้ายมือบนสุด ,จากนั้นคลิกเลือกเมนู Prepare คลิก Encrypt Document.

เมื่อหน้าต่างนี้แสดงขึ้นมา ให้เราใส่รหัสผ่านที่เราต้องการลงไป

เราจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้ง เพื่อยืนยัน จากนั้นคลิก OK

โดยค่า default โปรแกรม Office Word 2007จะเข้ารหัสเอกสารให้เราโดยใช้การเข้ารหัสแบบ 128-bit advanced encryption ต่อไปเมื่อมีคนเปิดไฟล์เอกสารนี้ ก็จะแสดงช่องสอบถามรหัสผ่านในการเปิดเอกสารให้เราโดยอัตโนมัติทันทีPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า