การสร้าง switchboard ใน access

Switchboard คือรูปแบบหนึ่งของฟอร์มแบบอัตโนมัติที่ผู้ใช้งานฐานข้อมูล Access สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยปกติแล้วจะประกอบไปด้วยเมนูและปุ่มคำสั่งการใช้งาน ในการทำงานต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด เช่น เปิด-ปิด ฟอร์ม หรือพิมพ์รายงาน เป็นต้น

เราสามารถสร้าง ปรับแต่ง หรือ ลบ switchboard โดยใช้คำสั่ง Switchboard Manager.
เปิดฐานข้อมูลขึ้นมา
บนแถบเมนู เครื่องมือ เลื่อนไปที่ Database Utilities, จากนั้นคลิก Switchboard Manager.

ถ้าโปรแกรมถามว่า เราต้องการสร้าง switchboard, คลิก Yes.โปรแกรมจะเพิ่ม switchboard เข้ามายังหน้ากล่อง Switchboard จากนั้นให้เราคลิก , คลิก สร้าง.


ในช่องข้อความพิมพ์รายการเมนูที่ต้องการเข้าไป เช่น รายการสินค้า , จากนั้นคลิกเลือก คลิก Open Form In Edit Mode ในช่อง คำสั่ง ,ฟอร์ม คลิกลูกศรลงไปเลือกจากชื่อฟอร์มที่มีอยู่แล้ว ว่าเราต้องการให้เปิดฟอร์มไหนครับ จากนั้นคลิก ตกลงขึ้นอยู่กับคำสั่งแบบไหนที่เราคลิก , โดย Microsoft Access จะแสดงกล่องแบบหนึ่งภายใต้กล่องคำสั่งการปฏิบัติ ถ้าคลิกรายการในกล่อง ถ้าจำเป็น เช่น ถ้าเราคลิก Open Form In Edit Mode , คลิก ชื่อของ form ที่เราต้องการเปิด จากนั้นคลิก OK.
ถ้าต้องการเพิ่มปุ่มคำสั่ง ให้เราคลิก new และ พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป และคลิกเลือกการกระทำ คลิกเลือก ฟอร์มที่ต้องการเปิด สำหรับการแก้ไขหรือการลบ ให้เราคลิกที่ ปุ่ม แก้ไข หรือ ลบ ได้เลยครับ หากเราต้องการเรียงลำดับของปุ่ม ให้เราคลิก ลูกศร Move Up หรือ Move Down.

เมื่อเรากำหนดเรียบร้อยให้เราคลิก ปิด.


ตัวอย่างการสร้าง switchboard ที่ได้

บันทึก การสร้าง switchboard ที่เชื่อมต่อกับ switchboards อื่นๆ , ให้เราคลิก Go To Switchboard , จากนั้นเลือก switchboard ที่เราต้องการจะไป
บันทึก

การกำหนดให้ switchboard เปิดอัตโนมัติเมื่อเราเปิดฐานข้อมูล ,คลิก switchboard ใน Switchboard Manager จากนั้นคลิก Make Default.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า