ฟรีโปรแกรมบันทึกเสียงภาพยนตร์เป็น MP3

Free Video to MP3 Converter 3.2.3.64 เป็นฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการแยกเสียงออกจากวีดีโอแล้วบันทึกเสียงของไฟล์หนังหรือดนตรีจากแผ่น CD/DVD ที่กำลังเล่นอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ให้เป็นไฟล์เสียงแบบ MP3 เก็บไว้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเราต่อไป โดยเราสามารถบันทึกไฟล์เสียงทั้งหมดของหนังหรือบันทึกเฉพาะส่วนที่เราต้องการเท่านั้น
ดาวโหลด Free Video to MP3 Converter
ขนาดไฟล์ (10.06MB)
รองรับ Windows XP/Vista
Use Free Video to MP3 Converter to extract audio from video files (*.avi, *mpg, *.mpg, *.mp4, *.wmv, *.asf, *.mov, *.qt, *.3gp, *.3g2, *.amv and *.flv) and save it as MP3. You can convert the whole file to MP3 or just a partition of a movie.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า