ฟรีดาวโหลดโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ Blender


Blender is a free software 3D animation program. It can be used for modeling, UV unwrapping, texturing, rigging, skinning, animating, rendering, particle and other simulating, non-linear editing, compositing, and creating interactive 3D applications. Blender is available for several operating systems, including Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, IRIX, Solaris, FreeBSD, OpenBSD with unofficial ports for BeOS, SkyOS, MorphOS and Pocket PC. Blender has a robust feature set similar in scope and depth to other high-end 3D software such as Softimage|XSI, Cinema 4D, 3ds Max and Maya. These features include advanced simulation tools such as rigid body, fluid, and softbody dynamics, modifier based modeling tools, powerful character animation tools, a node based material and compositing system and Python for embedded scripting.
Download (15 MB zip)
Link to download http://www.blender.org/download/get-blender/

Installation instructions

To install Blender, download the appropriate package for your platform to your computer. The Windows version comes with an optional self-extracting installer, for other operating systems you can unpack the compressed file to the location of your choice.
Provided the Blender binary is in the original extracted directory, Blender will run straight out of the box. No system libraries or system preferences are altered.
MD5 checksum
Download the md5sums to the same directory as the Blender download and run
$ md5sum -c release249.md5
to verify the integrity of the download. You can safely ignore the warnings about missing files. (Windows users can do this too with a Cygwin installation, or google for 'md5sum win32').
ภาษาไทย ตั้งใจแปลเต็มทีเพื่อคนไทย (อุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนไกลถึงเมืองนอกเมืองนา)
Blender สุดยอดโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติที่เป็น Freeware หรือ Open source ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบของ 3 D ได้เข้าไปดาวโหลดมาใช้งานกันแบบฟรีๆ และสามารถนำเอา source code ของโปรแกรมมาพัฒนาต่อยอดได้ด้วยสำหรับนักโปรแกรมเมอร์ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ควมสามารถของโปรแกรมมีเครื่องมือสำหรับสร้างผลงาน 3 D ได้อย่างสวยงามไปจนถึงกาสร้างภาพเคลื่อนไหว 3D โดยมีคำแนนำและคู่มือการใช้งานให้อ่านและดาวโหลดมาใช้งานได้ นอกจากนี้ยังมี Video tutorial สอนวิธีการใช้งานโปรแกรมเริ่มจากทำวามรู้จักกับหน้าตาและแนะนำ Tools หรือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างชิ้นงานของเราให้สำเร็จในลักษณะ step by step ง่ายต่อการทำความเข้าใจและทำตาม แต่เนื่องจากผู้พัฒนาเป็นฝรั่ง จึงเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งหมด ใครที่มีทักษะความสามารถทางภาษาดีก็ Ok แต่ใครมีปัญหากับภาษาอังกฤษก็อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่ถ้าเราอาศัยทำบ่อยๆและดูวีดีโอประกอบก็น่าจะพอไหว ร่ายมานานขอจบดีกว่า ขนาดของไฟล์คือ 15 MB ใครสนใจสามารถเข้าไปดาวโหลดและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.blender.org/download/get-blender/

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า