พัฒนาโปรแกรมด้วย Java Runtime Environment SE 1.6.0_07

Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) software is the premier solution for rapidly developing and deploying mission-critical, enterprise applications. Version 1.4.2 builds upon Java technology's cross-platform support and robust security model with new features and functionality, enhanced performance and scalability, and improved reliability and serviceability. Version 1.4.2 advances rich client application development and provides the foundation for standards-based, interoperable Web services that can be built and deployed today!

As part of Sun Microsystems' commitment to continued support for Java technology, the Java 2 SDK 1.4.2_02 update is now available to the Java community.

Java 2 SDK updates are developed by addressing key customer issues and feedback on the previous FCS release. These updates do not generally include any new features or functionality. Detailed information on the issues addressed in these updates can be found in their respective RELEASE NOTES documentation.

There are several key bug fixes in this release. Sun strongly recommends that users upgrade. If deploying any update, we recommend that our customers follow their standard test procedures for Java technologies and deployments.

Updates are cumulative in that each of them includes all of the fixes of the previous updates. You do not need to install earlier update versions in order to install the currently available update.
Link to download http://download.cnet.com/Java-Runtime-Environment-SE/3000-2212_4-9546.html?tag=mncol

ฟรีดาวโหลด Java Runtime สำหรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการในการศึกษา พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา จาว่า ซึ่งเป็นรูปแบบภาษาที่มีความอ่อนตัวมากที่สุดภาษาหนึ่งในรูปแบบของ cross-plattform คือสามารถอ่านด้วย OS ต่างๆ ได้ มีความจำเป็นสำหรับผู้ที่กำลังพัฒนาโปรแกรม หือต้องการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย Java และ Java script ได้ใช้งานฟรีครับ
ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Java-Runtime-Environment-SE/3000-2212_4-9546.html?tag=mncol

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า