สนทนาภาษาอังกฤษ Talk a Lotสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมศึกษา

ขอแนะนำสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับครูอาจารย์ หรือผู้ที่สนใจการเรียนภาษาอังกฤษ ได้ดาวโหลดไปใช้งาน เป็นตำราขนาด 168 หน้า(PDF) ไม่มีเสียง ภาพสีหรือภาพวิดีโอ Talk a Lot จากชื่อก็คงบอกอยู่แล้ว คือ พูดให้มาก เป็นตำราภาษาอังกฤษที่ถูกออกแบบมาสำหรับครู ผู้สอน เพื่อประกอบสื่อการสอนในห้องเรียน จึงไม่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะในตำราจะต้องมีคนคอยควบคุมและกำหนดบทบาทการเล่นตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งต้องการกลุ่มผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างมากในการสนทนา แสดงความคิดเห็น โดยในตำรามีจุดเด่นอยู่ที่ แบบฝึกหัดการสนทนาในรูปแบบต่างๆ แบบฝึกหัดเป็นการฝึกฝนการใช้รูปคำกริยาในเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้ผู้เรียนต้องคิดตามและเข้าใจไปโดยธรรมชาติ โดย นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบ และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ ผู้ปกครองที่มีความต้องการฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษของบุตรหลานได้ดาวโหลดไปใช้งานกันครับ
Link to download http://download.cnet.com/Talk-a-Lot-Spoken-English-Course/3000-2279_4-10841052.html?tag=mncol
ปล.อยากเห็นเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษเก่งกันทุกคนครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า