โปรแกรมห้องสมุด


โปรแกรม บริหารระบบงาน ห้องสมุด (Library) : โปรแกรมนี้เป็น โปรแกรมที่เอาไว้บริหารงานห้องสมุดครับ เหมาะสำหรับ โรงเรียน , มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆ สำหรับ จุดเด่นของโปรแกรมนี้ก็คงจะมีกันอยู่ว่า เป็นอะไรที่ครบเครื่อง มากจริงๆ ครับ สำหรับโปรแกรมนี้ โดยโปรแกรมนี้มีขนาดค่อนข้างที่จะมากพอสำควร เพราะฉะนั้นการดาวน์โหลด โปรแกรมนี้ ท่านจึงควรที่จะใช้ โปรแกรมในการช่วยดาวน์โหลดเช่น GetRight , DAP เป็นต้นครับ โดยโปรแกรมนี้ก็เหมาะสำหรับ บรรณารักษ์ห้องสมุด ขนาดเล็กที่มี เครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง (สามารถใช้ ระบบ Network ได้) นอกจากนี้แล้วสำหรับ นักศึกษาที่สนใจในการเขียน โปรแกรม Visual Foxpro ก็สามารถที่จะถอด Source Code ของโปรแกรม นี้ดูได้ตามต้องการ ครับ โปรแกรมนี้ก็ยังออกแบบมาให้ ลองอ่าน Barcode และสามารถพิมพ์ Barcode ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกชนอด รวมไปถึง Dot Matrix Printer ได้อีกด้วยละครับ ...
Link to download http://www.thaiware.com/main/info.php?id=3276

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า