สร้างงานนำเสนอแบบมัลติมีเดียด้วย Wink

Wink description

Record desktop action or application windows and create smooth, animated Flash demonstrations from the result
Wink is a Tutorial and Presentation creation utility, primarily aimed at creating tutorials on how to use software (like a tutor for MS-Word/Excel etc). Using Wink you can capture screenshots of your software, use images that you already have, type-in explanations for each step, create a navigation sequence complete with buttons, delays, titles etc and create a highly effective tutorial for your users.


Link to download http://www.softpedia.com/get/Internet/WEB-Design/Flash/Wink.shtml

ขอแนะนำโปรแกรมฟรีแวร์สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ online คือ Wink เป็นโปรแกรมที่จะจับภาพหน้าจอการทำงานบนคอมพิวเตอร์ของเราทุกอย่างแล้ว save เป็นไฟล์ข้อมูลแบบ Flash หรือ exe. โดยสามารถปรับระดับความคมชัดของไฟล์เพื่อการนำเสนอผลงานที่รวดเร็วบนเว็บได้ด้วย เหมาะสำหรับสร้างไฟลืเพื่ออธิบาย หรือยกตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมคอพิวเตอร์เพื่อให้ผู้รับชมมีความเข้าใจมากขึ้น ความสามารถของโปรแกรมมีมากมาย เช่น การสร้างแถบนำทาง Navigator การใส่กรอบคำอธิบาย การแบ่งหน้าออกเป็นเฟรม การแก้ไข การใส่ปุ่มเดินหน้า ถอยหลัง การเลือก template การเลือกรูปแบบการโหลดข้อมูล เป็นต้น นับว่าน่าสนใจทีเดียว สำหรับผู้ที่กำลังมองหาฟรีแวร์ประเภทนี้อยู่ครับ
การทำงานหลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว


1 ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นเลือก new เพื่อเริ่มการทำงาน
2 จะมีกรอบให้เลือกขนาดของพื้นที่ที่ต้องการจับภาพ มีตั้งแต่ screen คือทั้งหน้า desktop หรือจะเลือกเป็นขนาดตามที่ต้องการก้ได้ นอกจากนั้นยังมีการเลือก hide ,เลือกบันทึกเสียงถ้าต้องการ เมื่อกำหนดค่าตามต้องการแล้ว ให้เราคลิก ok
3 โปรแกรก็จะเริ่มจับภาพการทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราให้ทันที โดยเราก็คลิกและทำงานโปรแกรมต่างๆ ไปตามทีเราต้องการนำเสนอ จนจบ
4 หลังจากนั้นเราก็ทำการ save ไว้ เพื่อนำมาดัดแปลง แก้ไขภายหลัง โดยเราสามารถปรับแต่ง ใส่คำอธิบาย ใส่ปุ่มลูกศร ใส่ภาพประกอบ หรือภาพพื้นหลังใหม่ใด้ตามต้องการ
5 จากนั้นเราก็ทำการ render ภาพ ออกไปเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการเช่น flash ได้
หลักการทำงานก็ประมาณนี้ จริงๆความสามารถมีมากกว่านี้และขั้นตอนการทำงานอาจจะไม่ชัดนัก สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสร้างงานนำเสนอในรูปแบบนี้จริงๆ สามารถโหลดไปติดตั้งและใช้งานได้ฟรี โดยผมแนะนำให้ดูจาก Help ของโปรแกรมจะมี tutorial เป็นแบบ ภาพเคลื่อนไหวให้ดูการสร้างงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อความเข้าใจและทำตามได้อย่างแท้จริง ก็ต้องลองทดสอบดูครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า