เปลี่ยน XP ให้เป็น Vista ด้วย Seven Transformation Pack


Seven Transformation Pack เป็นฟรีแวร์ที่จะมาแปลงหน้าตาวินโดว์ของเราให้เป็นเหมือนกับ windows 7 ได้อย่างง่ายๆ ใครที่เบื่อหน้าตาเดิมๆ ของวินโดว์ XP สามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้ครับ โดยจะทำให้ icons, skins and toolbars และเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆ บนหน้าจอ desktop.

สนใจสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

Seven Transformation Pack (formerly Vista Transformation Pack) description

Bring to your desktop the look of Microsoft's Windows 7 operating system
Seven Transformation Pack will convert your XP based system to look like Windows 7 and some of its features emulated. You don't have to purchase Windows 7 or any 3rd-party applications to get Windows 7 UI experiences. This transformation pack will simply make it done for you for free!

This will update your Windows XP and Windows Server 2003 with Windows Seven GUI by adding some themes and replacing system files.

Seven Transformation Pack gives to your system the fresh and cool look of Microsoft's new operating system: Windows 7. The pack changes most of the system icons, skins and toolbars and also adds new enhancements to your desktop.

What's New in This Release: [ read full changelog ]

· Added Superbar tweaks for sleek and groupped taskbar item
· Added Windows 7 new wallpaper
· Added Windows 7 user pictures
· Fixed scrnrdr.exe application for being reported as malware
· Fixed WindowBlinds skin detection bug in Welcome Center
· Removed LClock as it doesn't fit new taskbar UI anymore
· Removed Styler toolbar as it becomes obsolete with ViSplore
· Removed VisualTooltip due to its glitches caused with the system
· Updated battery tray icon
· Updated logon screen with horizontal account list.
· Updated logon startup branding to Windows Seven
· Updated Vista Rainbar's default background to transparent (without border)
· Updated theming engine to apply themes and automatically
· Updated system to load/save configuration for Personalization
· Updated Transformation Destination information context for better understanding
· Updated TrueTransparency to version 1 with SevenStyle skin
· Updated user account's optimization settings
· Updated ViSplore with Windows Seven skin
· Updated ViStart to ve...

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า