e-Dic (สุดยอด โปรแกรม แปลภาษา สำหรับ นักท่องเน็ตชาวไทย)


e-Dic (สุดยอด โปรแกรม แปลภาษา สำหรับ นักท่องเน็ตชาวไทย) : สำหรับโปรแกรมนี้ก็ประกอบด้วย 3 ส่วน ...

ส่วนแรก - เป็นโปรแกรมเหมือนกับ Internet Explorer (IE) ใช้เปิดเข้าหน้า Homepage ตาม Web ต่างๆ ถ้าเลือนเมาส์ไปวางบนคำที่เป็นภาษาอังกฤษจะปรากฏความหมายที่เป็นถาษาไทย

ส่วนที่ 2 - เนื่องจากส่วนแรกเปิดได้เฉพาะไฟล์ที่เป็น HTML (Hypertext Mark-up Language) ตาม Server ที่ต่างๆ จึงมีส่วนนี้ที่ใช้เปิดไฟล์ที่เป็น TXT จากไฟล์ต่างๆในเครื่องขึ้นมา ถ้าเลื่อนเมาส์ไปวางคำที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะปรากฏความหมายที่เป็นภาษาไทยเหมือนกัน ส่วนอีกช่องทางขวาทำไว้เพื่อพิมพ์ประโยคภาษาไทยครับ

ส่วนที่ 3 - เป็นโปรแกรม Dictionary เหมือนปกติทั่วๆ ไปละครับ ใส่คำที่ต้องการ แล้วจะปรากฏความหมายขึ้นมาครับ

ฐานข้อมูลคำศัพท์ ที่มากับโปรแกรมนี้ ประกอบด้วย คือ อังกฤษ เป็น ไทย ของ Office 97 ประมาณ 42,092 คำ ฐานข้อมูลคำศัพท์เพิ่มเติม ไม่มีมากับโปรแกรม (เนื่องจากมีขนาดใหญ่มาก ประมาณ 70 MB.) นำมาไว้ที่ Directory ที่ชื่อว่า DIC ของโปรแกรมครับ 1. อังกฤษ เป็น อังกฤษ ส่วนแรก ประมาณ 99,383 คำ 2. อังกฤษ เป็น อังกฤษ ส่วนที่สอง ประมาณ 109,195 คำ 3. อังกฤษ เป็น อังกฤษ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ประมาณ 17,000 คำ 4. อังกฤษ เป็น อังกฤษ เกี่ยวกับธาตุประมาณ 126 คำ ...
ลิงค์สำหรับการดาวโหลด http://www.thaiware.com/main/info.php?id=2242

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า