โปรแกรมดิกส์ WordWeb 5.52

ฟรีโปรแกรมดิกส์คำคล้ายที่มีฐานข้อมูลคำศัพท์ มากกว่า่ 150,000 คำ ไม่เพียงแต่จะให้คำนิยามหรือ ความหมายของศัพท์เท่านั้น แต่ยังให้คำเหมือนหรือคำคล้ายอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้การเรียนรู้ที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งและใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของเรา สำหรับนักศึกษาและนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ และผู้สนใจทั่วไป

License: Free
Operating Systems: Windows Vista, Windows Me, Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 98
Limitations: No limitations

Link to download:http://download.cnet.com/3001-2279_4-10003201.html?spi=6f35f1bfc68043f9060c26b6a6dd9647
From WordWeb Software:

This thesaurus/dictionary can be used to look up words from almost any program. In addition to displaying sense definitions and synonyms, WordWeb can find sets of related words. The database has more than 150,000 root words and 120,000 synonym sets, many proper nouns, pronunciations, and usage tags. WordWeb works off line, but when online you can also quickly view Web references such as the Wikipedia encyclopedia.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า