ค้นหาและทำลาย Spybot - Search & Destroy


License: Free
Operating Systems: Windows Vista, Windows 95, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 98
Additional Requirements: No additional requirements
Limitations: No limitations
Link to download:http://download.cnet.com/3001-8022_4-10122137.html?spi=be986bba2bbb64de4a6179d2c4cb05a0
Spybot - Search & Destroy can detect and remove a multitude of adware files and modules from your computer. Spybot also can clean program and Web-usage tracks from your system, which is especially useful if you share your computer. Modules chosen for removal can be sent directly to the included file shredder, ensuring complete elimination from your system. For advanced users, it allows you to fix Registry inconsistencies related to adware and to malicious program installations. The handy online-update feature ensures that Spybot always has the most current and complete listings of adware, dialers, and other uninvited system residents.

Version 1.6.2 features support for the latest Opera releases, support for Google Chrome, and improved support for fast user switching while Spybot is running.

ใครที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นประจำ มีโอกาสสูงที่ท่านอาจจะได้รับการเยี่ยมเยือนจาก spywere หรือ adware ทั้งหลายที่คอยจ้องขโมยข้อมูลสำคัญของเรา ปกป้องคอมพิวเตอร์ของเราด้วยโปรแกรม Spybot - Search & Destroy ในวันนี้เพื่อค้นหาและทำลายเจ้าวายร้ายเหล่านี้ให้หมดไปจากเครื่องของเรา เป็นการป้องปรามและกันไว้ดีกว่าแก้ครับ ดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลัง สนใจดาวโหลดได้ฟรีที่:http://download.cnet.com/3001-8022_4-10122137.html?spi=be986bba2bbb64de4a6179d2c4cb05a0

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า