เขียนแผ่นด้วย Active ISO Burner


Active ISO Burner will allow you to burn an ISO image file to CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+R DL(Dual Layer), DVD-RW and DVD+RW (including double layer, DL). Active@ ISO Burner software accepts command line parameters to automate ISO images burning process.
Link http://download.cnet.com/Active-ISO-Burner/3000-2646_4-10602452.html?tag=mncol

Version 2.0 supports three independent burning transports (SPTI,ASPI,SPTD), configuration of after-burn actions : Verify, Eject, Shut Down PC and test Mode burning and Works under User's account (via SPTI on Vista, and SPTD transports).
Active ISO Burner เป็นฟรีแวร์สำหรับการเขียนแผ่น (International Standardization and Organization )มาตรฐานสากลทั่วไป CD ,DVD ซึ่งรองรับคำสั่งในการเขียนแผ่นมาตรฐาทุกชนิด สนใจสามารถดาวโหลดไปใช้งานกันได้ครับ
ลิงค์ http://download.cnet.com/Active-ISO-Burner/3000-2646_4-10602452.html?tag=mncol
ฟรีแวร์ดาวโหลด สำหรับการเขียนอิมเมจไฟล์ โดยเฉพาะ
อิมเมจไฟล์ image ไฟล์ คือการบันทึกไฟล์ข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบเดียวกัน มีนามสกุลพิเศษ จากไฟล์ทั่วไป คือจะมีนามสกุล .iso ซึ่งไฟล์ นี้ ส่วนมากจะเป็นไฟล์โปรแกรม OS หรือระับบปฏิบัติการ Windows ต่างๆ ที่เปิดให้ดาวโหลดมาใช้งาน หรือติดตั้ง
ซึ่งก่อนการติดตั้ง จำเป็นต้องมีการบันทึก หรือ เขียน image ไฟล์นี้ลงแผ่น CD/DVD ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถอ่านหรือรัน บนคอมพิวเตอร์ได้
ซึ่งโปรแกรมเขียนแผ่น แบบจ่ายเงินเช่น นีโร จะทำได้อยู่แล้ว แต่ถ้าใครต้องการ หรือสนใจลองใช้งานฟรีแวร์ ก็ต้อง Active ISO Burner 

Post a Comment