ไฟร์วอล คืออะไร


What is a firewall
In cars, a firewall is what separates the passenger compartment from the engine. It's designed to delay a fire from burning from one side to another. In computers a firewall has a similar function. It's designed to prevent unauthorized transmissions from one network, like the Internet, to another, like your home network and personal computer.

ไฟร์วอล คืออะไร จะว่าไปแล้ว เชื่อว่าหลายๆคน คงเคยได้ยินชื่อนี้กันมานานพอสมควรแล้ว แต่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไร Firewall (กำแพงไฟ) ในรถยนต์ก็คือส่วนที่กั้นระหว่างห้องเครื่องกับคนขับ มันถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถป้องกันไฟใหม้จากห้องเครื่องยนต์ที่จะลุกลามเข้ามายังห้องโดยสาร ในคอมพิวเตอร์ ไฟล์วอล ก็ทำหน้าที่คล้ายๆ กัน คือออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกของคนภายนอกที่จะเข้าถึงเครื่อข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือเครื่อข่าย แม้ว่าให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือเครื่อข่ายที่เราใช้บริการอยู่ จะมีโปรแกรมและเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันและกรองไวรัสต่างๆ พวกนี้อยู่แล้ว ซึ่อย่างไรก็ตามปัจจุบันภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ตมีจำนวนมากมายในรูปแบบต่างๆ เช่น หนอนไวรัส โทรจัน adware ,malware,spyware etc. ซึ่งอาจจะเล็ดลอดเข้สู่เครื่องของเราได้ ดังนั้นหากคอมพิวเตอร์ของเรามีการติดตั้งโปรแกรม Personal wirewall อีกชั้นหนึ่งก็จะช่วยเสริมแรงป้องกันการบุกรุกของผู้ไม่หวังดีได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการป้องกันตัวเองเป็นหนทางที่ปลอดภัยและสามารถทำด้วยตนเองเป็นดีที่สุด ดังนั้นการป้องกันตัวเราเองโดยการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และไฟร์วอลในเครื่องของเรา ซึ่งปัจจุบันโปรแกรมไฟร์วอลที่มีคุณภาพและการใช้งานไม่ยากก็มีให้ดาวโหลดกันไปใช้งานได้ฟรีๆ เช่น ของ zonealarm firewall,sygate เป็นต้น

Post a Comment