ฟรีโปรแกรมอัพโหลดไฟล์ FileZilla 3.2.4.1

FileZilla is an FTP program for file uploading and downloading to and from your FTP site, server, or host. The program lets you transfer files and navigate among folders, Web sites, and your computer. This software enables you to perform multiple file transfers simultaneously.

Version 3.2.4.1 allows empty fact values in MLSD listings as allowed by the specifications, recognizes symlink entries in MLSD listings amd fixes redundant file exists prompts after chosing rename file exists action.

FileZilla เป็นสุดยอดของฟรีแวร์และเป็น open source สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการฟรีแวร์สำหรับการ upload และ download ไฟล์ข้อมูลขึ้นลงระหว่างเครื่องของเรากับเครื่อง server โปรแกรมมีขนาดเล็กนิดเดียวและง่ายต่อการใช้งาน หลังติดตั้งและเราหนดค่า ftp. server ของเรา ป้อนค่า username และ password จากนั้นเราก็คลิก connect เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว เราก็สามารถลากเอาไฟล์ข้อมูลที่ต้องการรับส่งไปบน server ได้ทันที
Link to download http://download.cnet.com/3001-2160_4-10308966.html?spi=5922c4903413249bddb0c6623beeabf8
ดาวโหลด  FileZilla 3.2.4.1
ขนาดไฟล์ 3.93MB
รองรับ Windows 2000/XP/Vista
การติดตั้งและใช้งาน FileZilla
1 หลังดาวโหลดโปรแกรมมาแล้วให้คลิก Run เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งของโปรแกรม
2 คลิก I agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของโปรแกรม
3 เลือกแบบของการติดตั้ง ให้เอาค่า default ของโปรแกรม และคลิก Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป
4 คลิก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
5 คลิก Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
6  คลิก Install เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม
7 คลิกปุ่ม Finish พร้อมเปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ
สำรวจหน้าตาการใช้งานของโปรแกรม ให้เราดูบริเวณด้านบนของโปรแกรมบริเวณใต้เมนูบาร์ จะมีช่องให้เรากรอกข้อมูลเว็บเซิร์บเวอร์ที่เราต้องการ upload ข้อมูลขึ้นไป ก็ให้เรากรอกเข้าไปให้ครบ Host , Username, และ Password จากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม Quickconnect

ให้เราคอยสักพักโปรแกรมจะทำการเชื่อมต่อกับเว็บ Server ของเรา และแสดงข้อมูลขึ้นมาสองด้าน ด้านซ้ายมือเป็น Local หรือเครื่องของเราเอง และด้านขวามือ เป็น Server ซึ่งเราสามารถใช้การแดรกเม้าส์ลากแฟ้ม หรือไฟล์เพื่อ upload และ download ระหว่างกันได้ทันทีครับ

Post a Comment