ฟรีดาวโหลด Hotspot Shield 1.17

Hotspot Shield is a freeware which ensures anonymous and censor-free internet usage. With Hotspot Shield you can even access blocked websites. For example: Skype is blocked in certain parts of the world. With Hotspot Shield, anyone can access Skype (and any other site they choose). The free software ensures censor-free internet usage by encrypting all communications to and from your computer to protect you from online spying. While advertising supported, HotSpot Shield is is not an invasive adware or pervasive spyware application.

Version 1.17 fixes problems with Hotspot Shield connecting and disconnecting
Link to download http://download.cnet.com/Hotspot-Shield/3000-2092_4-10594721.html?tag=mncol

Hotspot Shield เป็นฟรีแวร์สำหรับใช้ในการเข้ารหัสเพื่อป้องกัน inernet wireless ของเราให้มีความปลอดภัย และกำหนดสิทธิการใช้งาน โดยหลังจากติดตั้งโปแกรมแล้ว มันจะสร้างไฟล์ HTML ลิงค์ขึ้นมาบนหน้าจอคอมของเรา
ให้เราคลิกเปิดขึ้นมา ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการต่ออินเตอร์เน็ตของเรา และให้เรากำหนดค่าที่ต้องการได้ สนใจดาวโหลดไปทดลองเล่นได้ครับ
ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://download.cnet.com/Hotspot-Shield/3000-2092_4-10594721.html?tag=mncol

Post a Comment