ฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษด้วย Rapid Typing


Learn touch typing with the help of this fun tutor
by Francesca Migliorini, editor Softonic
Link to download:http://download.cnet.com/3001-2051_4-10666000.html?spi=9ca3b6253971f554fcc4c777146cb166&part=dl-10666000
Rapid Typing is a fast and useful application that allows you to improve your typing skills, both in accuracy and speed. The interface is fairly clear, although maybe you will have to disable the aquarium animation set as default in the background as it can disturb you when concentrating on your exercises. You can do that, in the option menu, ticking the animation option and if you wish, choosing a background colour, although the white one, is probably the clearer.

When you start the session, simply type the letters you see on the screen, without looking at your keyboard. Exercises are increasingly difficult and test you on specific letters each time, until you are able to remember better what's where.

If you don't know which is the correct finger to use to press a letter, press the Show/Hide Virtual Keyboard button, on the far bottom of the main frame. You'll get a representation of your hands, telling you with which finger you should use to press the key.
At the end of each session the program tells you how many mistakes you made and how fast you have been, showing you a graph of your improvements.

With Rapid Typing you can improve your typing speed and accuracy when using your keyboard with increasingly more difficult exercises. Although 's very easy to use, it lacks of an initial explanation on how to position and move your fingers, so two-finger typers might have to look for an alternative training method.
This free touch typing tutor help you learn quick and blind keyboard printing.

Program benefits:
- Game plot. Training takes place in virtual picturesque underwater world. Variety of underwater fauna will make fun of your training. The more you improve your printing level the more nice underwater creatures will come to light;
- Training statistics shown both in tables and diagrams. Statistics reflects printing speed, mistakes quantity;
- Keyboard emulator will help you learn blind printing quickly. Keys and finger workplace's are lighted;
- Uses the simple and colorful interface. Colorful skins library is supported;
- You may create your own exercises;
- Free lessons choice;
- Multiple users with their personal settings are supported;
- Main lessons is in all languages;
จุดเด่น คือประสิทธิภาพการทำงานที่ มั่นใจได้ว่าคุณภาพ และความเร็วในการพิมพ์งานของคุณจะต้องดีขึ้น แน่ๆ แต่ต้องอาศัย ความขยันและอดทน นิดหนึ่ง ในการฝึกฝนและทำตามแบบฝึกหัดของโปรแกรม ไปสักระยะหนึ่ง จะสามารถใช้งานได้จริงแน่นอน
ดาวโหลด Rapid Typing จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา

ยังมีเกมส์ และการฝึกแบบออนไลน์ ที่น่าสนใจมากๆ ผู้สนใจพัฒนาทักษะการพิมพ์งานภาษา E ของคุณ ไม่น่าจะพลาด

Ref.http://www.rapidtyping.com/editors-reviews/softonic.html
ภาษาไทย ขอแนะนำเวบที่สอนการฝึกพิมพดีดภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้การพิมพ์ของเราเป็นไปด้วยความง่ายและรวดเร็ว โดยที่เราไม่ต้องมองแป้นพิมพ์อีกเลย บอกลาการพิมพ์แบบเดิมสักทีดีไหม แล้วมาฝึกฝนความสามารถด้านการพิมพ์ภาษาอังกฤษของเราวันนี้ เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในด้านการเงิน และความรู้
ลิงคสำหรับดาวโหลด:http://download.cnet.com/3001-2051_4-10666000.html?spi=9ca3b6253971f554fcc4c777146cb166&part=dl-10666000

Post a Comment