ทำความรู้จักกับ String

ทำความรู้จักกับ String
ในเนื้อหาที่ผ่านๆ มาสำหรับการพัฒนาระบบแอพบนมือถือ เราได้ทดลองใช้งานตวแปร Variable เพื่ออ้างอิงถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขมาแล้ว คือ integer
สำหรับเนื้อหาในตอนนี้เราจมาลองดูการอ้างอิงตัวแปรที่สามารถเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือ Numbers ได้บ้าง ซึ่งก็คือ String นั้นเอง
String แปลตรงตัวคือ เชือก
ชุดตัวอักษรตามลำดับ เช่น ก-ฮ หรือ A-Z ,รวมทั้งเครื่องหมายและอักขระพิเศษต่างๆ ต่างก็จัดอยู่ในชุดข้อมูลที่เรียกกันว่า String
จำนวนของอักษร หรือข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายในตัวแปร String เราจะเรียกว่า ความยาวหรือ Length ซึ่งอาจจะมีเพียง 1 ตัว หรือ 2 ตัว หรือ จะเป็นค่าว่างก็ได้


ตัวอย่างโค้ดภาษา Java ที่แสดงข้อความ JOE บนหน้าจอแบบ ข้อความ


// Create a variable named firstName that can hold a string, and put a string into it.

String firstName = "JOE";

// Display the string in a piece of Toast.

Toast.makeText(this, firstName, Toast.LENGTH_SHORT).show();

// Create a variable that holds the shortest possible string.

String emptyString = "";

// Display the string in a TextView.

textView.setText(emptyString);
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال