รู้จักกับ Adobe Acrobat extension for Chrome

ส่วนขยายความสามารถ สำหรับการแปลงหน้าเพจให้เป็นเอกสาร PDF หรือการเปิดอ่านไฟล์ PDF บนหน้าเว็บไซต์ Chrome ช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการ สลับกลับไปมาระหว่างการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร PDF บนหน้าจอกับโปรแกรมอ่านไฟลื PDF นั้นเอง 
สำหรับคนที่สนใจและมองหาทางเลือกนี้อยู่ ผมก็ขอแนะนำให้ดาวโหลดไปติดตั้งและทดลองใช้งานกันได้ฟรีครับ 
ลิงค์ดาวโหลด
https://chrome.google.com/webstore/detail/adobe-acrobat/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj?hl=th

Interact with Acrobat directly from within ChromeWith this all-new extension, you can:
Easily turn web pages into PDF files so they look and act just like the page you converted – keeping original links, layout, and formatting intact
Quickly switch from viewing PDFs in Chrome to opening them in Acrobat on your desktop
Explore Adobe Document Services to convert and combine files in your browser
Please note: With this release, you can share information with Adobe about how you use the application. This option is turned on by default. The information is anonymous and will help us improve product quality and features. You can change this setting at any time in Options for this Chrome extension. Learn more ›

Note that some features may only be available on Windows with Acrobat XI or Acrobat DC installed.


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า