การปรับแต่งฟอร์มบันทึกข้อมูล

สำหรับเนื้อหาในตอนนี้จจะเป็นเนื้อหาในเรื่องของการปรับแต่งแบบฟอร์มที่เราได้สร้างไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมากัน
โดยจะมีคำศัพท์ใหม่เพิ่มเติมเข้่ามาที่น่ารู้ได้แก่

  • Form property คุณสมบัติฟอร์ม 
  • Form view   มุมมองฟอร์ม 
  • Design view มุมมองออกแบบ 
  • Layout view มุมมองโครงร่างฟอร์ม 
  • Record ระเบียน 
ขั้นตอน
1 เปิดฟอร์มที่สร้างไว้ขึ้นมา
2  คลิกขวาบนฟอร์ม คำสั่งจะแสดงขึ้นมา >มุมมองออกแบบ

การเปิด-ปิดปุ่ม นำทาง Navigation ของฟอร์ม
สังเกตที่ด้านล่างสุดของฟอร์ม จะมีแถบนำทางระเบียนอยู่ < > สำหรับเลื่อนระเบียน ไปด้านหน้า - ย้อนกลับที่ 1 ระเบียน และ ไปยังระเบียนแรก - ไประเบียนสุดท้าย และ สร้างระเบียนใหม่แบบฝึกหัดการ ปรับแต่งฟอร์ม
1 รู้จักการเปิด-ปิดปุ่มนำทาง ระเบียน
2 สร้างปุ่มนำทางหรือระเบียนขึ้นมาเอง โดยการแทรกปุ่มคำสั่ง Command Button
วิธีการ
เปิดฟอร์มในมุมมองออกแบบ
1 ไปที่คุณสมบัติฟอร์ม มองหาคำสั่ง ปุ่มนำทาง >ใช่/ไม่ใช่ การปิดให้เราเลือกเป็น ไม่ใช่ 
การแทรกปุ่มคำสั่งนำทางเอง
1 คลิกปุ่มคำสั่ง >
2 นำมาแดรกลากในพื้นที่ ส่วนท้ายของฟอร์ม
แสดงกล่องโต้ตอบขึ้นมา
ในประเภท การนำทางระเบียน >การกระทำ >เลือกไปยังระเบียนแรก >ถัดไป > เลือกระหว่าง ข้อความกับ icon เพื่อแสดงบนปุ่มคำสั่งของฟอร์ม
ตามตัวอย่าง ผมใช้ icon ทั้งหมดทุกปุ่ม

ทำซ้ำ โดยเพิ่มปุ่มอื่นๆ จนครบ ซึ่งรวมถึงปุ่ม ประเภท การดำเนินการกับระเบียน
เพิ่มปุ่มคำสั่ง เพิ่มระเบียนใหม่ และ บันทึกระเบียน
----------
จบแล้ว บันทึก และไปที่มุมมองฟอร์ม
เพื่อดูผลการปรับแต่งฟอร์ม ได้เลย


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า