วิธีการเล่นเกมส์ Stronghold การวางเครื่องดีดหิน

วิธีการเล่นเกมส์ Stronghold การวางเครื่องดีดหิน การวางเครื่องยิงหินเป็น เทคนิคการต่อสู้ที่ใช้งานได้ดีมากๆ อีก 1 อาวุธ ทั้งการวางบนป้อมปราการ เพื่อยิง หรือดีดไปยัง พื้นที่เป้าหมายตามกำหนด
ส่วนการบุก ก็สามารถที่จะใช้เครื่องยิงหิน ในการยิงโจมตีกำแพงเมืองให้พังทลายลง แล้วใช้กองทหารบุกเข้าเมืองต่อไป

ตำแหน่งการวางเครื่องยิงหิน วางบนป้อม หรือวางบนพื้นราบ

จำเป็นต้อง มีโรงวิศวกรและมีหินที่เพียงพอ

วิธีการ
ขั้น ที่ 1 สร้างกำแพงและวางป้อมปราการตามมุมกำแพง
ขั้นที่ 2 คลิกที่อาวุธ เครื่องยิงหิน และนำไปวางบนป้อม
ขั้นที่ 3 วางโรงวิศวกร ลงพื้่นที่ โล่งๆ ในเขตเมืองของคุณ
ขั้นที่ 4 คลิกขวา และสร้่างวิศวกร 2 คน ต่อ เครื่องยิงหิน
เลือกวิศวกร 2 คน ไปวางลงที่ เครื่องยิงหิน

กำหนดการยิงแบบ ออโต้ เมื่อเป้าหมายขยับเข้ามารในเขตการยิง

หรือจะสั่งยิง โดยเลือกจุด หรือตำแหน่งที่ต้องการยิงเอง ก็กำหนดได้

การตั้งค่าการยิง
คลิกเลือก เครื่องดีดหิน จะได้กลุ่มคำสั่งตั้งค่าการยิงตามภาพ
คลิกที่ ไอค่อนดาบมีเปลวเพลิง และนำเม้าส์ ไปคลิกจุดหรือตำแหน่งที่ต้องการจะยิง

คลิกไอค่อนรูปกำปั้น Aggressive stand สำหรับให้เฝ้าระวัง และโจมตีเมื่อข้าศึกเข้ามาในที่หรือระยะยิงถึง

ส่วนการโจมตี จะคลิกที่ ตัววิศวกร และจะปรากฏไอค่อน เครื่องดีดหิน ให้นำเม้าส์ไปเลือก และนำไปวางบนจุดหรือพื้นที่ที่ต้องการ วิศวกรจะเข้าประจำเครื่องยิง และเราก็เลือกตำแหน่งการยิงกำแพงเมืองข้า์ศึก
How to Mangonel
 Cost: 50 Gold Requirements: Must be on Square or Round tower. Mangonels are good for those who are constantly attacked. Needs two engineers.
in a modern war similar to  Artillery cannon 
a step by step 
1 add   Square or Round tower. 
2 Put Mangonels on the top of towers
3 Place engineer guild tower on ground space  /right click and buy at least 2 engineers
4 select the engineer and place them on the Mangonels
fire stone auto set it to mode aggressive stance
or manually fire click on the icon sword with the fire and click on the target  ดูคลิป ประกอบคำอธิบาย

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า