สร้างรหัสผ่านอัตโนมัติด้วย Password Generator

แนะนำโปรแกรมสำหรับการ สร้างรหัสผ่านใช้งาน ที่ต้องการ หรือเน้นการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยเป็นฟรีแวร์ ที่สามารถดาวโหลดและติดตั้งใช้งานได้ฟรี
สำหรับปัญหาที่พบบ่อยๆ คือ การตั้งรหัสผ่านใช้งานที่ง่ายในการคาดเดาของนักเจาะระบบหรือ Hacker โดยเทคนิคที่เรียกว่า Brute force 
แนะนำหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านใช้งานที่ง่ายต่อการคาดเดา เช่น 1234,123456 ,abc123,*1234 เป็นต้น 
สำหรับรหัสผ่านใช้งานที่ปลอดภัย ควรจะมีไม่ต่ำกว่า 8 ตัว และควรจะมีตัวอักษรตัวใหญ่ผสมตัวเล็ก และมีอักษรพิเศษผสมอยู่ด้วย 
สำหรับโปรแกรมช่วยในการกำหนดรหัสผ่าน Password Generator 
ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนที่คิดรหัสผ่านอะไร ๆ ไม่ค่อยจะออก ลองใช้งานโปรแกรมนี้ช่วยก็นับเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ 

การใช้งานก็ไม่ยากเลยครับ กำหนดความยาวของรหัส และกำหนดอักษระพิเศษ คลิกปุ่ม Generate เพื่อสร้างรหัสผ่านได้ทันที่ 

จากนั้นจะ Copy ไปวางที่ MS Excel หรือ World ก็ได้ 
หากคุณเป็นคนที่ต้องกำหนดรหัสผ่านการใช้งานระบบต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานในระบบ หรือเครือข่าย เป็นจำนวนมาก ก็ลองใช้โปรแกรมนี้ช่วยในการจัดการได้ 


Free version is limited to 40 passwords
For Windows 10 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista

System Requirements

Both 32 and 64 bit editions of Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,, Windows 7, Vista or XP. SecureSafe Pro password manager runs under Windows 10, Windows 8 and Windows 8.1 as a desktop application.
Product activation requires one-time internet access.
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال