รู้จักกับโมดูล Lastest News

โมดูล Lastest News
ใน CMS ของโปรแกรม Joomla ถือเป็นโมดูลที่ได้รับความนิยมและนำมาใช้งานมากๆ อันดับต้นๆ จากเว้บไซต์ทุกขนาดเลยก็่าได้ โดย Concept หรือแนวคิด คือ รูปแบบการทำงานของ Script ภาษา ที่กำหนดนำเอาบทความจากคลังฐานข้อมูล นำมาแสดงตามจำนวนที่ กำหนด เช่น 5 บทความล่าสุด หรือ 10 บทความล่าสุด เป็นต้น
สำหรับผู้ใช้งานมือใหม่ อาจจะต้องศึกษาเนื้อหาการเข้าถึงและใช้งาน บทความล่าสุดหรือ latest News ได้ บางเวอร์ชั่นอาจจะเป็นคำว่า Latest Articles แทนก็มี
ซึ่งสามารถปรับแต่งค่าการทำงานต่างๆ ได้แสดงรายการของบทความที่เพิ่งสร้างมาล่าสุด และได้รับอนุญาตให้ญาตให้เผยบนเว็บไซต์ได้แล้ว
การปรับแต่งค่า Parameters
มีค่า Parameters ที่ปรับแต่งได้ 2 กลุ่มคือ
1 Module Parameters
Count จำนวนบทความที่แสดง
Order รูปแบบในการเรียงลำดับ ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ
Recently Added First เอาบทความที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดขึ้นก่อน
Recently Modified First เอาทบทความที่แก้ไขล่าสุดขึ้นก่อน
Authors กำหนดว่าจะเอาบทความของผู้เขียนรายไหนมาแสดงบ้าง ซึ่งมี 3 รูปแบบคือ
Anyone บทความของทุกคน
Added or modified by me บทความของผู้สร้างโมเดลเท่านั้น
Not added or modified by me บทความของผู้ใช้ทุกคน ยกเว้นผู้สร้างโมเดล
Front Page Articles กำหนดว่าจะให้นำบทความที่ได้แสดงหน้าแรก มารวมด้วยหรือไม่
Setion ID เลขID ของหมวดหมู๋บทความ (Section) ที่ต้องการนเำมาแสดง ถ้ามีหลายหมวดหมู่ บทความสามารถใช้เครื่องหมาย (,) คั่นได้
Category ID เลข ID ของประเภทบทความ (Category) ที่ต้องการนเำมาแสดง ถ้ามีหลายหมวดหมู่ บทความสามารถใช้เครื่องหมาย (,) คั่นได้
Module Class Suffix กำหนดรูปแบบของโมดูลด้วยตัวเอง ในรูปแบบของ CSS class
2 Advanced Parameters มีค่าตัวเลือกที่ปรับแต่งได้คือ
Caching กำหนว่าจะให้เก็ฐข้อมูลในโมดูลเข้า Cache หรือไม่
Cache Time ระยะเวลาที่จะเว้นไว้ก่อนเก็บเข้าCache อีกครั้ง
โมดูล Login
แสดงแบบฟอร์มสำหรับลงชื่อเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้ยังไม่เข้าสู่ระบบจะเป็นแบบฟอร์มให้กรอกชื่อเล่นและรหัสผ่าน และเมื่อผู้ใช้อยู่ในระบบแล้ว จะปรากฏข้อความทกทายผู้ใช้พร้อมทั้งมีปุ่มให้คลิกเพื่อออกจากระบบแล้ว

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า