ทำความรู้จักกับ Boolean Data Type

ในการเขียนโปรแกรมจำเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับชนิดของข้อมูล เช่น ข้อความ หรือตัวเลขแล้ว ข้อมูลอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ในรูปของ จริง หรือ เท็จ true or false
เราจะเรียกกันว่า Boolean ออกเสียงว่าบลูเลียน
เป็นการกำหนดการ เปิดหรือปิด Option หรือตัวเลือก

สำหรับการเขียนโปรแกรมแล้ว ลักษณะของข้อมูลแบบ Boolean จะพบในรูปแบบของ Check box ,radio box เป็นต้น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال