ทำความรู้จักกับ Boolean Data Type

ในการเขียนโปรแกรมจำเป็นจะต้องทราบเกี่ยวกับชนิดของข้อมูล เช่น ข้อความ หรือตัวเลขแล้ว ข้อมูลอีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะอยู่ในรูปของ จริง หรือ เท็จ true or false
เราจะเรียกกันว่า Boolean ออกเสียงว่าบลูเลียน
เป็นการกำหนดการ เปิดหรือปิด Option หรือตัวเลือก

สำหรับการเขียนโปรแกรมแล้ว ลักษณะของข้อมูลแบบ Boolean จะพบในรูปแบบของ Check box ,radio box เป็นต้น

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า