ทิปการเล่นเกมส์จำลองการรบ Stronghold cruseder

สำหรับทิปที่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเทคนิคในการเล่น ซึ่งไม่ได้ใช้สูตรในการโกงเกมส์แต่อย่างใด ความยากของเกมส์ในการเล่น ปกติ เล่นกับคอม เราจะมีแค่ 1 คนเท่านั้น ส่วนคอมพิวเตอร์ที่เป็นคู่แข่งจะมีมากกว่าเรา 2-3 เมือง เป็นต้น
หลักการเล่นก็คือ การป้องกันเมือง การรีบสร้างระบบทรัพยากร และสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ เพื่อป้องกันเมือง และมีกำลังมากพอที่จะโจมตีเอาชนะทุกเมืองที่เป็นปรปักษ์กับเรา
ถ้่าเราไม่คิดมากก็เล่นไปเรื่อยๆ อาจจะใช้เวลา 3-5 ชั่วโมงในการเล่นและเอาชนะ
แต่ถ้าต้องการเอาชนะให้ไวๆ ขึ้น ก้ลองใช้เทคนิดที่ลองใช้ได้ผลและเลยนำเอามาฝากกัน
ขั้นตอน 1 หลังเริ่มเล่น ให้รีบวาง คลังอาหาร วางตลาด วางบ้านพัก 1-3 หลัง วาง ตู้เก็บอาวุธ สร้างโรงทหาร
จากนัั้นให้รีบนำเอา โรงทหารแบบจ้างเงิน โรงสีดำ รีบไปวางประชิด ตึกเมืองของข้าศึกทันที จากนั้น คลิกจ้างพลธนูจำนวน 15-20 ตัว ซึ่งพลธนูจะเข้าประจำการ ที่โรงทหาร ในพื้นที่เมืองของข้าศึก และจะสังหาร ทหาร และแรงงานของข้าศึกทันที
จากนั้น
ให้เราย้อนกลับมาที่เมืองของเรา
คลิกตลาด และลงทุนซื้อ ดาบ 10 เล่ม และ โล่ 10 ตัว
คลิกโรงทหารแบบสร้างอาวุธ ที่เราจ่ายเงินซื้อมานั้นแหละ
รีบคลิกสร้างทหารแบบมีโล่และดาบ 10-15 คนโดยประมาณ จากนั้นก็ สั่งให้ทหารทั้ง 10-15 นาย ไปทำการสังหาร หัวหน้าข้าศึก หรือเจ้าเมืองทันที

หากไม่มีอะไรผิดพลาด แผนก็จะสำเร็จ ถึงตอนนี้จะเหลือเมืองอื่นๆ เพียงแค่ 1 หรือ 2 เมือง เท่านั้น งานของคุณก็น่าจะง่ายขึ้น ในการเอาชนะข้าศึกที่เหลือthis simple plan to win over the enemy  stronghold crusader game when you want to win faster and smarter than you opponents.
try to put the merchant Barack close to enemy main building and buy 10-15 archery then put the market place then buy some sword and armor
On barrack right click and buy knights 10-15
Move them to attack the enemy leader
and win by surprising the enemy.      


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า