การสร้างตาราง Ms Access

ฐานข้อมูลหรือ Database เป็นการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบของ Table หรือตารางข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ช่วยให้การบริหารและจัดการข้อมูล สะดวก และรวดเร็ว
สำหรับโปรแกรม Ms Access ถือว่าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล ที่ง่าย และสะดวกในการใช้งาน และเริ่มต้นศึกษาทำความเข้าใจระบบงานฐานข้อมูล
องค์ประกอบของ ฐานข้อมูล Ms Access
Table ตาราง สำหรับเก็บข้อมูล
Form  ฟอร์ม สำหรับติดต่อกับ Users หรือผู้ใช้งาน
Query  สำหรับสร้างแบบสอบถาม เพื่อแสดงข้อมูลจากตาราง ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Report รายงาน สำหรับการแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบของการสรุปรายงาน

ขั้นตอนการสร้างตาราง
1 คลิกที่ปุ่ม สร้าง
2 ออกแบบตาราง
ยกตัวอย่าง สมมุติตัวเราเป็นครู หรืออาจารย์ เราต้องการเก็บข้อมูล นักเรียน ทั้งหมด ในชั้น ม.4 /1
จำนวนประมาณ 50 คน
เราต้องการเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อวัตุประสงค์อะไร
เช่น เพื่อเป็นข้อมูลติดตามตัว และข้อมูลผู้ปกครอง เบอร์ติดต่อ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสำคัญ • เลขประจำตัว 
 • คำนำหน้า 
 • ชื่อ    
 • นามสกุล    
 • บ้านเลขที่  
 • ถนน  
 • ตำบล   
 • อำเภอ   
 • จังหวัด
 • วดป.เกิด  
 • โทรศัพท์ติดต่อ
 • อีเมลนักเรียน
 • ชื่อผู้ปกครอง
 • เบอร์โทรผู้ปกครอง
 • ภาพนักเรียน 


ชนิดของข้อมูล หรือ Data type เป็นตัวเลขหรือ number

 • เลขประจำตัว , 
 • โทรศัพท์ติดต่อ
 • เบอร์โทรผู้ปกครอง


 • วดป.เกิด  เป็น date&time
ช่องข้อมูลที่เหลือเป็นข้อความหรือ Text 

ลืมไปพึ่งคิดได้ จะเพิ่มรายการรูปภาพ นักเรียน อีก 1 ช่อง ชนิดข้อมูลก็เป็นข้อความ text 


สำหรับตอนหน้าจะมาแนะนำการสร้างแบบฟอร์ม เพื่อบันทึกข้อมูล

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال