ขั้นตอนและวิธีการสร้างลิงค์บทความ Joomla

ความรู้พื้นฐาน ต่อจากตอนที่แล้ว ที่เราได้ สร้างหมวดหมู่บทความ สร้างบทความ ไว้จำนวนหนึ่ง แล้ว ต่อมา คือการนำบทความไปแสดง หรือ Show บนหน้าแรกของเว็บไซต์
โดยบทความนี้ จะสอนวิธีการ สร้างเมนู ในการเชื่อมโยง บทความ เพื่อแสดงในหน้าเวบไซต์

คลิกที่เมนู
จะมีเมนูหลัก Main Menu อยู่อันเดียว และภายในจะมีเมนูอยู่ 1 เมนู คือ เมนู Home

ในหน้าต่างเมนู คลิก New
ช่องเมนู title ตั้งเป็น About
ชื่อเมนู เป็น About
คลิก Save และ close

ขั้นต่อมา การสร้างลิงค์ไปบทความ
ให้คลิกที่เมนู ที่พึ่งสร้างมาใหม่คือ About
เข้าไปแล้ว ให้คลิก New
ตั้งชื่อเมนูให้สอดคล้องกับ บทความที่ต้องการสร้างลิงค์ แสดง
คลิก ชนิดของเมนู จะมีตัวเลือก หลายแบบ
บทนี้ ประหยัดเวลา อธิบาย ให้เลือก ชนิดเมนู เป็น Article
และเลือก เป็น บทความเดียว หรือ Single Article

จากนั้น คลิก เข้าไป เลือกบทความ ที่เราสร้างไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า

คลิก Save and new

สร้างต่อ กับบทความที่เหลือ อีก 1 บทความ เป็น ความรู้และแนวทาง


สมมุตติว่า สร้างครบทุกลิงค์แล้ว ในหน้าจอเวบ จะยังไม่แสดง
เราต้องกำหนด ตำแหน่งที่จะแสดง ขึ้นมา ก่อน

ผ่าน เทมเพลต และตำแหน่งของ โมดูล แต่ละกัน

ไปที่เมนู Extension หรือ ส่วนขยาย เลือก โมดูล

ในหน้าต่างของโมดูล คลิก New สร้าง

คลิกเลือก ชนิดของโมดูล มีหลายแบบ
แต่ ให้เราเลือก Menu
ตั้งชื่อเมนูเป็น About
ไปที่การระบุตำแหน่งที่แสดง Position
เลือก Right Middle position -8

คลิก Save and close

ไปหน้าแรก Refresh  จะขึ้นเมนู ลิงค์ไปยังบทความ แสดงขึ้นมา แล้ว ตามตำแหน่งที่ระบุ

ทบทวนความเข้าใจ ให้สร้างเพิ่ม หรือ ระบุตำแหน่งของเมูบนหน้าเวบไซต์ ตามที่เราต้องการ

ฝึกใช้ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายประจำเดือน Ms Excel

สร้างตารางพื้นฐานคำนวณ Ms Excel สำหรับ ฝึกทำตาม
ระดับ มือใหม่ ผู้เริ่มต้น
เป้าหมาย เรียนรู้ หรือ ฝึกทำตาม เพื่อใช้ทดสอบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

แนวคิด
แจงรายการค่าใช้จ่าย ประจำเดือน 12 เดือน มกราคม - ธันวาคม
รายการค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับแนวคิดของแต่ละคน ปรับได้เอง ตามสะดวก

จำนวนเงิน ใส่ เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง ในการเรียน การสอนเท่านั้น

ฝึกการ รวมเซลส์ การแยก เซลส์

ฝึกการตีกรอบเส้นตาราง

ฝึกการจัดรูปแบบอักษร ขนาด อักษร

ฝึกการใช้รุปแบบเซลส์ แบบเน้น จากรุปแบบที่ทางโปรแกรม ออกแบบไว้ให้
การรวมค่าใช้จ่าย Sum

การแทรก แคปชั่น ส่วนหัว อธิบาย ตารางสรุป ค่าใช้จ่าย

การดูมุมมองก่อนพิมพ์

การปรับ โครงหน้ากระดาษ แบบ แนวตั้ง หรือ แนวนอน** ก็ลองดุ และฝึกใช้งาน ตามตัวอย่าง


การจัดรูปแบบบทความ ข้อความ ภาพ และแท็ก

การสร้างบทความในจูมล่า ผู้ใช้งานสามารถที่จะจัดรูปแบบของบทความ เช่น ข้อความ อักษร รูปภาพ และการใส่แท้กในบทความ ได้
คลิกที่บกความที่ต้องการปรับแต่งรูปแบบ
จะมีเมนูการแก้ไข การแทรกลิงค์ ข้อมูล และตาราง และเครื่องมือจัดการต่างๆ

นอกจากนั้น คลิกที่แท็บย่อย แต่ละแท็บ ก็จะเข้าสู่การจัดการ เนื้อหาบทความ เช่น การกำหนด วันสิ้นสุดการเผยแพร่บทความ เป็นต้น

การแทรก รุปภาพ ส่วนนำของบทความ หรือ การแทรกรูปภาพ ในเนื้อหาบทความ เป็นต้น

ประกอบการสอน
ให้ลองสร้างข้อความย่อหน้าย่อย 3 ย่อหน้า
ย่อหน้า 1
ย่อหน้า 2
ย่อหน้า 3

* ลองปรับรุปแบบของ สัญญลักษณ์หน้าข้อความ

อื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้าง ตารางแทรกในเนื้อหาบทความ ในวีดีโอ ไม่ได้สาธิต ให้ดู แต่ผู้เรียน แนะนำให้ลอง ใช้งาน ตาราง ดู ได้

* การแทรกลิงค์ เพื่อเปิดไปยัง หน้าบทความ หรือ URL เว็บไซต์ต่างๆ ในวีดีโอ ตอนนี้ ยังไม่ได้สาธิต ให้ดู แต่ แนะนำให้ ผู้เรียน ได้ลองแทรก ลิงค์ ในบทความ ดุได้การสร้างบทความของ Joomla

จากเนื้อหาตอนที่แล้ว เราสร้างหมวดหมู่ไปแล้ว จำนวน 4 หมวดหมู่ด้วยกัน
คือ About
สถานที่
การเดินทาง
ทั่วไป

สำหรับบทนี้จะมาสอนการสร้าง บทความ เพื่อนำไป ใส่ในหมวดหมู่ที่เราสร้างไว้แล้ว โดยจะสร้างบทความจำนวน 2 บทความ ต่อ หมวดหมู่ รวม 8 บทความ ดังนี้

About
วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
ข้อมูลผู้จัดทำเว็บไซต์

สถานที่

ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี
พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี

การเดินทาง

สถานนีรถไฟลพบุรี
สถานีขนส่ง จ.ลพบุรี

ทั่วไป
คำขวัญลพบุรี
สินค้าขึ้นชื่อ


** จะใช้วิธีการ Copy and Paste ลงในบทความของ Joomla Editor เอา เพื่อเป็นตัวอย่างในการสอน เท่านั้น


ขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่บทความ Joomla

ถ้าเราไม่สร้างหมวดหมู่ สำหรับการจัดการ เนื้อหา บทความ ก็เปรียบได้กับเรา พิมพ์งานเอกสาร หลายๆ แผ่น แล้ว ไม่แยกแฟ้ม
ตอนแรกๆ กระดาษไม่มาก การค้นหา หรือการจัดการก็ดูไม่ยากเท่าไหร่ ต่อมา มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน เป็นร้อย เป็นพัน ถ้าไม่จัดเก็บแยกแฟ้ม คงลำบาก และปวดหัวน่าดู

สำหรับขั้นตอนการสร้าง หมวดหมู่ในเว็บไซต์ จูมล่า
ทำง่ายๆ ครับ ไปที่เมนูบาร์ เนื้อหา และ เลื่อนมาที่ หมวดหมู่ และ สร้างหมวดหมู่ใหม่

ตั้งชื่อ หมวดหมู่ตามที่เรา วางแผน

จากนั้น คลิกที่บันทึก และสร้างใหม่

จากนั้น ก็สร้าง หมวดหมู่ใหม่ เพิ่มได้ทันที่ เป็น
สถานที่

คลิก บันทึก และสร้างใหม่

พิมพ์ การเดินทาง

คลิก บันทึกและปิด

ภาพรวมของหมวดหมู่

คลิกไปที่ uncategorize  แล้วเปลี่ยนชื่่อเป็น ทั่วไปเข้าไปดูข้างในของแต่ละ หมวดหมู่
คลิกที่ แท็บ แต่ละแท็บ เพื่อ ตั้งค่าใช้งาน เพิ่มเติม

คำอธิบาย ย่อ ๆ ของหมวดหมู่

ให้เพิ่มคำอธิบายย่อ สั้นๆ เพื่อ เตือนความจำ ของแต่ละ หมวดหมู่ ว่า ต้องการใช้เก็บเนื้อหา ในเรื่องอะไร
ขั้นตอนการสร้างเนื้อหา JOOMLA

จากเนื้อหา บทที่ผ่านมา เราได้เรียนในเรื่องขั้นตอนการใช้งาน JOOMLA ในการสร้างเว็บไซต์แล้ว จะต้องมี ขั้นตอน การวางแผน การสร้าง และการจัดการ เนื้อหา Contents Management

สำหรับผู้เริ่มต้น ศึกษา อย่าได้มองข้าม ขั้นตอนง่ายๆ แต่สำคัญ ในบทนี้ นะครับ

เพราะความง่าย แบบมีหลักการ จะช่วยให้การทำงาน และการจัดการเนื้อหา ของเว็บไซต์ เป็น ระบบ ระเบียบ และสะดวก ในการบริหาร และจัดการ

หลักการทำงานเนื้อหา จะใช้หลัก CASh
Categorize  หมวดหมู่
Add   การเพิ่มบทความ
Show   การแสดงบทความ

สำหรับ การสร้าง หมวดหมู่จะสร้าง

สัก 3 หมวดหมู่เพื่อประกอบการเรียน คือ
เกี่ยวกับ
สถานที่
การเดินทาง


ขั้น 2 เพิ่มบทความ ประมาณ 2 -3 บทความ ต่อ หมวดหมู่ขั้น 3 จะเป็นการแสดงผลข้อมูล ด้วยการใช้ เมนู


ขั้น 4 อาจจะใช้มีเดีย ในการ จัดการรูปภาพ

** รวมทั้งการสร้าง หมวดหมู่รอง

สร้างรหัสสินค้าบาร์โค้ดด้วย Ms Access

ขั้นตอนและวิธีการสร้างรหัสสินค้า แล้วแปลงเป็นแท่งบาร์โค้ด สำหรับนำไปใช้งาน ด้วย MS Access
ขั้นตอนแรก สร้างตารางฐานข้อมูล Access ขึ้นมา 1 ตาราง ในชื่อว่า Products
ประกอบด้วย
id
product_name
product_id

NOTE บันทึกข้อมูลสินค้าลงไปจำนวน 5-10 รายการ เพื่อประกอบการสอน

ขั้นต่อมา ไปที่เว็บไซต์ http://www.barcodelink.net/barcode-font.php แล้วโหลด
ฟอน์ตฟรี  code 39 (3 of 9 extended) Barcode Font

แตกไฟล์ออก แล้วคลิกขวา เลือก Install ฟอนต์เข้าสู่ระบบวินโดว์ 

ขั้นสาม สร้างรายงาน Report เพื่อดึงข้อมูลจากตารางสินค้ามาแสดง 

ในมุมมองออกแบบ วางตัวควบคุม กล่องข้อความ ลงในแบบฟอร์ม 1 กล่อง

เลือกชนิดของฟอร์ตเป็น Code39 แบบแท่งบาร์โค้ด 

ปรับขนาดฟอนต์ประมาณ 48 พอยต์

เปลี่ยนแหล่งตัวควบคุม ให้เป็นช่อง รหัสสินค้า ของตาราง products

เพิ่มอีก หนึ่ง กล่องข้อความ ข้างใต้ของ กล่องข้อความแรก แล้วเลือก แหล่งควบคุม เป็น รหัส ID สินค้า หรือ ชื่อสินค้า ก็ได้ 
**เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นต่อมา ทดลอง ดูมุมมองก่อนพิมพ์

ยังไม่สามารถนำไปอ่านด้วยเครื่องยิงบาร์โค้ด

ต้องมีการเพิ่มค่า * XXX1358XXX* คือ เพิ่ม *    *  ปิดหัวปิดท้าย รหัสสินค้าก่อนโดย ในมุมมองออกแบบรายงาน ในช่อง กล่องข้อความ  แหล่งข้อมูลแถว Control Source ให้คลิกเข้าไปใส่ค่า โค้ค ให้มี * นำหน้า ปิดท้าย ดังนี้
= "*" & [Products_ID] & "*"

ดูมุมมองก่อนพิมพ์ ใช้เครื่องพิมพ์รหัสสินค้า หรือ เครื่องพิมพ์ชนิด หัวเลเซอร์ ในการพิมพ์รหัสสินค้า นำไปใช้งาน ต่อไป


การสำรวจส่วนควบคุมการทำงานของ Joomla

การสำรวจพื้นที่หลังบ้านของ จูมล่า

หลังการติดตั้ง จูมล่า แล้ว ขั้นตอน ต่อไป ที่สำคัญ คือ การ สำรวจ พื้นที่ หลังบ้าน หรือ Admin Area

จากหน้าต่าง โปรแกรม IE หรือ Chrome
ให้พิมพ์ localhost/myjoomla/administratro

ล็อกอินด้วย Admin และ รหัสผ่านของเรา ในขั้นตอนการติดตั้ง

การสำรวจพื้นที่ของแอดมิน หรือ คนดูแลระบบ

เมนูควบคุม การทำงาน ด้านซ้ายมือ

และเมนูด้านบน เรียงตามลำดับ

ระบบ หรือ System
การจัดการผู้ใช้งาน User


การจัดการเมนู Menu

การจัดการเนื้อหา Content
แยกเป็น บทความ หมวดหมู  บทความเด่น และมีเดีย

ส่วนขยาย 5 ชนิด ได้แก่ คอมโพแนท  ปลั๊กอิน ภาษา เทมเพลต และโมดูล

โดย คอมโพแนท์ จะแยกออกต่างหาก เพราะมีขนาดใหญ่


การจัดการส่วนขยาย Manage


มุมบนขวา จะมี Link ที่เรียกดุหน้าเว็บไซต์


ขั้นตอนการดาวโหลดและติดตั้ง จูมล่า บนเซิร์ฟเวอร์จำลอง

สำหรับ ผู้ใช้งาน ที่สนใจ ในการ ศึกษา และทดลอง การสร้างเวบไซต์ ด้วยตนเอง
จะเป็นโปรเจคส่งอาจารย์
หรือ จะเป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ
สนใจอย่างจะลอง อยากทดสอบ
ขั้นตอนที่ 1 โหลด โปรแกรมจำลองเครื่องให้บริการ เซิร์ฟเวอร์ มีหลายตัว แต่ตอนนี้ แนนะนำ WAMPSERVER http://www.wampserver.com/en/

โหลดจบก็ ติดตั้ง หรือ Install

ค่าปกติจะติดตั้งที่ Drive C:\Wamp64

จากนั้น เปิดให้บริการ Services Running

ขั้นตอน 2 การสร้างฐานข้อมูล Database

เปิด IE หรือ Google Chrome แล้ว พิมพ์ localhost

ไปที่ Phpmyadmin

ตรง username ค่าปกติคือ root
ตรง Password ค่าปกติ คือ ค่าว่าง

ไปคลิกที่ Database

สร้างฐานข้อมูล แล้วแต่เราจะตั้งชื่อ ในบทนี้ ตั้งเป็น myjoomla

คลิกปุ่ม Create

ขั้นตอนที่ 3 ดาวโหลดไฟล์ จูมล่า จาก https://downloads.joomla.org/th/Version ล่าสุด 3.9.15

เป็นไฟล์แบบ บีบอัด

โหลดมาแล้ว ให้ แตกไฟล์ออก ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ myjoomla

จากนั้น copy ทั้งโฟลเดอร์ไปวางใน ไดร์ฟ C:\Wamp64\www\myjoomla\

ขั้นตอนที่ 4 การเรียกไฟล์ ติดตั้ง

เปิด IE หรือ Chrome

พิมพ์ localhost\myjoomla\

จะเข้าสู่หน้าต่างการติดตั้งของ จูมล่าแนะนำ Survey123 For ArcGIS

โปรแกรมข้อมูลภูมิสารสนเทศ ภายใต้แนวคิด การตัดสินใจที่ดีกว่า มาจากข้อมูลที่ดีกว่า Survey123 For ArcGIS เป็นโปรแกรมทำงานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ สามารถทำงานในระบบก้อนเมฆ Cloud ทำให้ Survey123 For ArcGIS มีความสมบูรณ์ เป็นกลางในการ ตอบโจทย์การทำงาน การนำเสนอข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมุล
หลักการทำงานของ Survey123 For ArcGIS
ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม รวบรวมข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ  โดยง่าย ไม่ต้องใช้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม รองรับหลายภาษา
รวบรวมข้อมูลผ่านเวบ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถใช้งาน ในขณะตัดสัญญาณเน็ต
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็ว
การ upload ข้อมูลที่รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูง

สรุปหลักการทำงาน 3 ขั้นตอน ง่ายๆ ของ Survey123 For ArcGIS
ขั้น 1 การออกแบบฟอร์ม สำรวจข้อมูล
ขั้น 2 ผู้ใช้งาน ลงื้นที่สำรวจข้อมูล ตามแบบฟอร์มทีีกำหนด เช่น ข้อมูล เชิงิกัด ตำแหน่ง สภาพปัญหา
ขั้น 3 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาสำหรับ Survey123 For ArcGIS เปิดให้ผู้สนใจ ได้ทดสอบ ทดลองใช้งาน ฟรีเป็นเวลา 21 วัน
สามารถ ไปศึกษา เพิ่ม หรือทดสอบการทำงานได้ที่เว็บ https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/survey123/overview

** การลงทะเบียนใช้งาน จะใช้ข้อมูล email

ฐานข้อมูลการตัดเกรดนักเรียนด้วย Ms Access

การใช้โปรแกรม Ms Access ในการทำฐานข้อมูล บันทึกคะแนนของนักเรียนในห้อง และ รวมคะแนนออกมา และตัดเกรดนักเรียนออกมา พร้อมสรุปรายงาน ได้ เพื่อสะดวก รวดเร็ว และป้องกันความผิดพลาด ได้ ในระดับหนึ่ง
ผู้สนใจ สามารถศึกษา และนำไปใช้งาน หรือ นำไป ศึกษา ต่อยอดได้
ขั้นตอนแรก สร้าง Table ขึ้นมาชื่อ Student  มีข้อมูล และชนิดข้อมูล ดังนี้
ID อัตโนมัติ
P_student ชื่อนักเรียน เป็น ข้อความ
P_ID รหัสนักเรียน เป็น ตัวเลข
test1 คะแนนสอบครั้งที่ 1  เป็นตัวเลข
test2 คะแนนสอบครั้งที่ 2  เป็นตัวเลข
mid  คะแนนสอบกลางภาค  เป็นตัวเลข
assignment  คะแนนงานมอบ เป็นตัวเลข
final คะแนนสอบครั้งสุดท้าย   เป็นตัวเลข
total   คะแนนรวม เป็นตัวเลข
grade  เกรด เป็นข้อความ
result   ผลสอบ ผ่าน หรือ ตก เป็น ข้อความ

ขั้นที่ 2 สร้างแบบฟอร์ม ชื่อ Frm_student เพื่อกรอกข้อมูล เอาทุกฟิลด์ จากตารางหลัก ยกเว้น คะแนนรวม เกรด และ ผลสอบ


** เพิ่มข้อมูล ตัวอย่าง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ประมาณ 5-10 คน

ขั้นการสร้างแบบสอบถามข้อมูล Query ในการคิดคะแนนรวม Total
จากเมนูสร้าง เลือก ออกแบบคิวรี่ เปิดตาราง Student ขึ้นมา และติ้ก เลือก ทุกฟิลด์ เข้ามาในคิวรี่
ในช่อง total คลิกขวา เลือกเขียน สรา้งคำสั่ง VB เป็นผลรวม ของคะแนนสอบ ครั้งที่ 1 + ครั้ง 2 + สอบกลางภาค + คะแนนงานมอบ + สอบปลายภาค

ทำต่อในช่อง การตัดเกรด
ใส่เงื่อนไข ดังนี้

For Grad
Grade: IIf([Total]>=90,"A",IIf([Total]>=80,"B",IIf([Total]>=70,"C",IIf([Total]>=60,"D",IIf([Total]>=50,"E",IIf([Total]<=49,"F"))))))


For Result
IIF([total]>=50,”Pass”,”Fail”)การออกแบบรายงาน Report
 และสอนวิธีการจัดกลุ่ม รายงาน Group และการจัดเรียงข้อมูล Sort รวมทั้งการสรุปยอด จำนวนของแต่ละกลุ่ม


โพลกไฟล์ประกอบการสอน DB Student Grade
สามารถนำไป พัฒนาต่อยอด หรือ นำไปใช้งานได้โดยอิสระ ครับ


การแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเหตุการณ์ On click ของ MS Access

การเขียนโค้ด เพื่อควบคุมการทำงานบน MS Access ในบางครั้ง เราอาจจะเจอปัญหา ไม่สามารถเรียกคำสั่งการทำงาน ได้ตามแนวทาง หรือ ตัวอย่าง ที่เราทำตาม Tutor  จากวีดีโอช่วยสอน หรือ บทความต่างๆ เช่น กรณีนี้ ขอนำมาแชร์ และแบ่งบัน ข้อผิดพลาด ในการเรียกคำสั่ง ในการ กรองข้อมูล หรือ สืบค้นข้อมูล โดย การเขียน Code ด้วย VB ใน Ms Access office 365
ปัญหา
นิพจน์ เมื่อคลิก เกิดข้อผิดพลาด ขณะที่ Ms Access กำลังติดต่อกับ OLE Server หรือ ActiveX
ซึ่ง ตอนแรก ที่เจอปัญหานี้เข้าไป
หลายคน ที่เป็นมือใหม่ อาจจะท้อ และงง ไป
ทำให้ไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้


ทางแก้ไขปัญหา
เกิดมาจาก รหัสภาษาที่ใช้เขียน Code ไม่ตรงกัน ทางแก้ไข คือ
ไปที่แผงควบคุม หรือ Control Panel
Next ที่ Change Location

Next คลิกแทบ Adninistrative


Next คลิก Change system location

Next คลิก เปลี่ยนจาก English เป็น Thailand
ทดสอบ รันโค้ดที่เขียนบนโปรแกรม Ms Access อีกครั้ง น่าจะได้แล้ว นะ

ดาวโหลด Line PC ติดตั้งและใช้งาน

โดยปกติแล้ว Line Apps บนโทรศัพท์มือถือ จะขาด ความสามารถบางอย่าง เช่น การ แนบไฟล์เอกสาร และการแชร์ไฟล์เอกสาร ไปยังกลุ่มไลน์ หรือ ไลน์ส่วนตัวของเพื่อน รวมทั้งการ สั่งพิมพ์งานเอกสาร Print ออกมาได้ด้วย

ขั้นตอน ไปที่ google
ค้นหาโดยพิมพ์ Line PC download
ดาวโหลดไฟล์ และ Run การติดตั้งโปรแกรม ไปจนจบ


ขั้นตอนการ Log in
แนะนำให้ใช้การสแกน QR CODE
คลิก QR Code
หยิบมือถือขึ้นมา เปิดไลน์ ที่เราใช้งานบนมือถือ
ไปที่หน้า Home แรก คลิกที่ qr code
แล้วเลือก  Scan QR code นำมือถือ ไปจ่อ ตรง QR code บนหน้าจอคอมพิวเตอร์
ระบบ Line PC กับ Line บนมือถือ จะเชื่อมโยงกัน และแจ้ง เลขรหัส ในการ รักษาความปลอดภัย ให้เรา นำไป ใส่ลงใน Line มือถือ และแท็บ OK

การใช้งาน
เลือก สร้าง Post เลือกรูปภาพ และพิมพืข้อความ ลงบนไทม์ไลน์ ส่วนตัวของเรา เลือก แบบ Publish (สาธารณะ) แล้ว คลิก Post

การแชร์ Post ไปที่กลุ่มไลน์ อื่นๆ หรือ แชร์ไปที่ห้องแชต ของเพื่อนๆ
ให้มองหาปุ่มคำสั่ง แชร์ เล็ก ๆ ใต้โพสต์ และ เลือก เป้าหมาย กลุ่มไลน์ หรือ บุคคลที่ต้องการจะแชร์ ได้เลย


วึ่งการสร้างโพสต์ และแชร์ เข้ากลุ่มไลน์ หรือ รายชื่อเพื่อนๆ ของเรา เพียง ครั้งเดียว ก็จะสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา


สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 4


ตอนสุดท้ายของเซตนี้
ตอนที่ 4 การสร้างคำสั่งในการสืบค้นข้อมุล

การเพิ่มส่วนการสืบค้นข้อมูลเพิ่ม กล่องข้อความ txtsearch และปุ่มคำสั่ง Cmd_search ในส่วนท้ายของแบบฟอร์ม ในการค้นหาพนักงานจาก ชื่อ หรือ นามสกุล 

จากนั้น เพิ่มการออกแบบรายงานชื่อ posonal เอาข้อมูลทั้งหมด มาทำรายงาน คือ เอาทุกฟิลด์ 
เพิ่มปุ่มคำสั่ง พิมพ์ รายงาน พนักงาน ที่ตรงกับ ผลการค้นหา จากกล่องข้อความ txtsearch 

การสร้างรายงาน ข้อมูล พนักงาน
แหล่งข้อมูลตารางหลัก posonal
ปรับ ตำแหน่งและขนาดของ รูปภาพให้ เหมาะสม

ทดสอบระบบ ค้นหา ชื่อ หรือ นามสกุล
คลิกปุ่ม มุมมองก่อนพิมพ์ จะได้ ข้อมูล บุคคล ที่ต้องการ ตามช่องการค้นหา และพิมพื รายงาน ออกมา ได้ เลย

สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูล
คลิกสร้าง ออกแบบตาราง
เลือกแหล่งข้อมูลจากตารางชื่อ personal
เลือกจากทุกฟิลด์ มาแสดงผลบนฟอร์ม ตั้งชื่อฟอร์มเป็น Frm_posonal
*** ปรับรูปแบบ และตำแหน่งของแบบฟอร์ม ให้เรียบร้อย ตามที่เราต้องการ


ทดสอบการบันทึกข้อมูล สำหรับใช้ในการ เรียนรู้ และทดสอบระบบ ประมาณ 5-10 ทะเบียน

รวมทั้งแนะนำ การสร้างปุ่มคำสั่งในการควบคุมระเบียน
การเพิ่มส่วนหัวส่วนท้ายของแบบฟอร์ม
การวางปุ่มคำสั่ง ควบคุมการทำงานฟอร์ม
ปุ่มไปยังระเบียนแรก
ระเบียนก่อนหน้า
ระเบียนถัดไป
ระเบียนสุดท้าย
การเพิ่มระเบียนใหม่
การบันทึกระเบียน
ปุ่ม การดำเนินการฟอร์ม พวก ปิดฟอร์มสร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 3

ตอนที่ 3  จะเกี่ยวข้องความรู้ในการสร้าง แบบฟอร์ม เพิ่มเติม สำหรับการ กรองข้อมูล  และการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งการ สร้างรายงาน ในการพิมพ์ข้อมูล ในส่วนที่เราต้องการ
 ให้เราสร้างแบบฟอร์ม สำหรับแสดงข้อมูล ชื่อ Frm_subform
โดยเลือกเข้าข้อมูลจากตาราง personal มาใช้งาน เลือกมาจำนวน 9 เรคคอร์ท
** เอาเท่าที่จำเป็น หรือจะเอา มากกว่านี้ น้อยกว่านี้ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน แต่ตัวอย่างจะเอามา 9 เรคคอร์ท

 1. id เลขอัตโนมัติ
 2. คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว
 3. ชื่อ
 4. นามสกุล
 5. เลข ปชช.
 6. โทรศัพท์มือถือ
 7. ตำแหน่ง
 8. แผนก
 9. เงินเดือน
เลือกมุมมองฟอร์มเป็นแผ่นข้อมูล Datasheet 

 สร้างแบบฟอร์มหลัก สำหรับแทรกแบบฟอร์มย่อยชื่อ Frm_mainform 
แล้ว นำแบบฟอร์มย่อย ในขั้นตอนที่ 1 มาวางใน Frm_mainform

 การสร้างกล่องคำสั่งผสม combobox ในส่วนหัวของแบบฟอร์ม Frm_mainform ในการกรองข้อมูล ตำแหน่ง และ เงินเดือน 

** ความรู้เรื่องการวางกล่องคำสั่งผสม และการเลือกแหล่งข้อมูล ในการเลือกจากตารางย่อย Position และ ตาราง Section 

การเขียนโค้ดคำสั่งควบคุม การกรองข้อมูล เพื่อให้เกิดการแสดงผลตามที่เราเลือกจากกล่องคำสั่งผสม combobox และแสดงผลข้อมูลใน Frm_subfrom ตามที่เราเลือก 

โดยใช้คุณสมบัติตัวควบคุม และการเกิดเหตุการณ์ After update หรือ หลังการปรับปรุงข้อมูล

 การสร้างรายงาน แสดงผลข้อมูล ตามหมวดหมู่ที่เราเลือก จากกล่องคำสั่งแบบผสม combobox ชื่อ Re_Position
 1. id เลขอัตโนมัติ
 2. คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว
 3. ชื่อ
 4. นามสกุล
 5. เลข ปชช.
 6. โทรศัพท์มือถือ
 7. ตำแหน่ง
 8. แผนก
 9. เงินเดือน
กรองข้อมูลจากกล่องคำสั่ง แล้ว เลือกพิมพ์รายงาน ที่กรองตรงกับกล่องคำสั่ง 
เรียนรู้ ขั้นตอนและวิธีการ สร้างฐานข้อมูลพนักงานด้วย MS Access ตอนที่ 1

หน่วยงาน องค์กร หรือ บุคคล ที่สนใจการใช้ Ms Access ในการสร้างโปรแกรม ฐานข้อมูล เพื่อ การบันทึกข้อมูล พนักงานของ โรงงาน ห้างร้าน บริษัท เพื่อ การสืบค้น และการบริหารจัดการข้อมูล
ระดับความรู้พื้นฐาน MS Office และ พื้นฐาน การเขียนรหัสคำสั่งกึ่งอัตโนมัติ VBA

โปรแกรม Ms Access เวอร์ชั่น 2007 2010 2016 365
แนวคิดการออกแบบ ง่ายๆ
มีความต้องการ บันทึกข้อมูล ส่วนบุคคลของพนักงาน สำหรับการสืบค้น และ การบริหารจัดการ
เหมาะสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่มี พนักงานประมาณ 50 - 300 คน โดยประมาณ

เริ่มจากสร้างตารางเก็บข้อมูลส่วนตัวพนักงานของมาก่อน  ชื่อ personal

 1. id เลขอัตโนมัติ
 2. คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว  
 3. ชื่อ 
 4. นามสกุล
 5. เลข ปชช.
 6. ที่อยู่ 
 7. วันที่เริ่มทำงาน
 8. วดป.ปีเกิด
 9. วุฒิการศึกษา
 10. สถาบันการศึกษา
 11. โทรศัพท์มือถือ
 12. รูปภาพ
 13. ตำแหน่ง
 14. แผนก
 15. เงินเดือน *** สามารถเพิ่มหรือลด ตามความต้องการของแต่ละคนได้
** สร้างตารางย่อย ชื่อ prename สำหรับเก็บข้อมูล คำนำหน้าชื่อ
id
name

*** สร้างตารางย่อย ชื่อ Province สำหรับเก็บข้อมูล วุฒิการศึกษา
id
province

*** สร้างตารางย่อย ชื่อ school  สำหรับเก็บข้อมูล สถาบันการศึกษา
id
school
*** สร้างตารางย่อย ชื่อ position สำหรับเก็บข้อมูล ตำแหน่ง
id
position
*** สร้างตารางย่อย ชื่อ Section สำหรับเก็บข้อมูล แผนก
id
section

**** ต้องการลดขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลให้เหลือเท่าที่จำเป็น โดยจะใช้การเลือกจากตารางย่อย ซึ่ง แต่ละคน สามารถปรับข้อมูลในตารางย่อยให้ ตรงความต้องการที่แท้จริงได้ ง่ายต่อการทำ

โหลดไฟล์ตัวอย่างประกอบการสอน DB posonal 
สร้างด้วย Ms Access office 365
เวอร์ชั่นต่ำกว่า เช่น 2010 สามารถเปิดได้