พัฒนาแอพพลิเคชั่น Android อย่างรวดเร็วที่ appinventor

เริ่มต้น สนใจ การศึกษา การพัฒนา การเรียน เขียนแอพพลิเคชั่น สำหรับใช้งานบน Android ด้วยตนเอง ได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ http://appinventor.mit.edu/explore/
มีอะไรที่น่าสนใจ
เริ่มจาก Get Started ตามขั้นตอนง่ายๆ ในการสร้างแอพ
Tutorials คำแนะนำแบบขั้นตอนการสร้างแอพ เพื่อปูพื้นฐานและความเข้าใจ ในการสร้างแอพ
Teach สำหรับครู ในการค้นหาหลักสูตร และสื่อแอพ ที่น่าสนใจด้านการศึกษา
Forums เข้าร่วมชุมชนคนใช้งาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

การหัดเขียนแอพด้วย โปรแกรมนี้ จะได้ทั้งพื้นฐานการเขียนแอพ และความรู้ด้านภาษาอังกฤษในตัว เพราะมีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ นั้นเอง
จึงเหมาะสำหรับท่านที่สนใจทั้งการเรียนแอพ และภาษาอังกฤษ ไปพร้อมกัน

สำหรับบทเรียน Tutorials จะประกอบด้วย เนื้อหาที่เป็น PDF และแบบ วีดีโอ ที่พร้อมให้บันทึก และทำตามได้อย่างรวดเร็ว แนะนำว่า ควรจะเริ่มจาก ตัวอย่างที่ง่าย ไปปานกลาง และยาก ตามลำดับ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า