การสร้างตารางด้วยมุมมองออกแบบ Design View

สำหรับเนื้อหา การเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านโปรแกรม MS Access ในตอนนี้ จะเป็นการสร้างตารางฐานข้อมูลจาก มุมมองออกแบบ หรือ Design View
โดยผู้สนใจสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

บนแถบเมนูคำสั่งของ MS Access ด้านบน ให้คลิก สร้าง และ คลิก ออกแบบตาราง


ในหน้าต่างถัดมา ให้เรากำหนดค่าต่างๆ ดังนี้ครับ
Phone ID ชนิดของข้อมูลเป็น AutoNumber และคลิก Primary Key รูปไอค่อนกุญแจ 


Phone Number ชนิด ข้อความ
Type เป็น Lookup wizard แล้ว เลือกพิมพ์ข้อความเข้าไปเอง คือ Office ,Mobile,Fax,Emergency และ Home
Customer IDFK ชนิดข้อมูลเป็น Number
ให้เรา Save ตาราง โดยกดแป้น Ctrl+S และตั้งชื่อตารางเป็น Phone Number


ในตอนต่อไป เราจะมาดู Data type หรือการกำหนดชนิดของข้อมูลแบบ คำนวณ อย่าลืมติดตาม ให้ได้นะครับ ว่า จะมีลักษณะการทำงานอย่างไรบ้าง จะสามารถนำไปต่อยอด คิดงานหรือประยุกต์ใช้งานได้จริงหรือไม่ ต่อไป และอย่างไร 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า