ข้อพิจารณาในการติดตั้งอินเตอร์เน็ตบ้าน

ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานในบ้านเรามีอะไรบ้าง สำหรับท่านที่สนใจและต้องการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ใช้งานที่บ้าน สามารถศึกษา เปรียบเทียบรูปแบบและคุณสมบัติของอินเตอร์เน็ตที่มีให้บริการในประเทศไทยเรา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้ครับ

อาจจะมีหลายผู้ให้บริการหรือว่า ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider แปลเป็นไทยว่า ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้แก่ CAT,TOT,TRUE,3BB เป็นต้น

รูปแบบและชนิดของโครงข่ายสัญญาณ


1 ADSL( Asymmetric Digital Subscriber Line ) เป็น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ โดยมีลักษณะสำคัญคือ อัตราความเร็วในการรับข้อมูล (Download) และอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Upload) ไม่เท่ากัน ปัจจุบันหากเป็นเทคโนโลยี ADSL 2+ จะสามารถรับข้อมูลสูงสุดถึง 24Mbps. และส่งข้อมูลสูงสุด 1 Mbps โดยประสิทธิภาพในการ รับ-ส่ง ข้อมูลนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะทาง และคุณภาพของคู่สายนั้น ๆ

เทคโนโลยี ADSL มีเทคนิคการเข้ารหัสสัญญาณ ซึ่งจะแบ่งย่านความถี่บนคู่สายทองแดง ออกเป็น 3 ช่วงคือ

1. ช่วงความถี่โทรศัพท์ (POTS)

2. ช่วงความถี่ของการส่งข้อมูล (Upstream)

3. ช่วงความถี่ในการรับข้อมูล(Downstream)

ดังนั้นจึงทำให้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตและใช้โทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน โดยมีอุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณโทรศัพท์กับสัญญาณADSL ออกจากกันที่ปลายทางโดยติดตั้งร่วมกับ ADSL MODEMส่วนใหญ่แล้ว ผู้ใช้งานตามบ้านเรา ปัจจุบันก็จะใช้บริการแบบ ADSL มากที่สุด home users หรือผู้ใช้งานตามบ้าน ค่าบริการรวม Vat 7% แล้ว ราคาก็จะประมาณ 600 บาท /เดือน


2. G.SHDSL (Symmetrical Highs – Speed Digital Subscriber Line) เป็น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนสายทองแดงเช่นเดียวกัน แต่อัตราความเร็วในการรับและส่งข้อมูลจะเท่ากันหรือเรียกว่าเป็นแบบ Symmetric โดยสามารถรับ-ส่งข้อมูลสูงสุดได้ 2.3 Mbps. อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ไม่สามารถรองรับการใช้งาน โทรศัพท์และเล่นอินเทอร์เน็ตพร้อมกัน โดยใช้อุปกรณ์ตัวแยกสัญญาณได้ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ได้ออกแบบมาใช้ย่านความถี่ของ Voice ในการส่งข้อมูลที่เป็น Data ด้วย หากจะใช้งานโทรศัพท์สามารถใช้ผ่านระบบโทรศัพท์ที่เป็น VoIP(Voice Over IP) หรือการโทรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้


3 FTTX internet เป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย ใยแก้วนำแสงหรือ Fiber Optic แต่จะมีการใช้งานร่วมกันกับผู้ใช้งานรายอื่นๆ ในกลุ่มย่อยหรือจำกัด ทำให้มีประสิทธิภาพและความเร็วดีกว่าแบบ ADSL  อัตราค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นมา ที่ประมาณ 1200 บาท/เดือน4. Leased Line Internet หรืออินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงแบบวงจรเช่า เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนบุคคล องค์กร บริษัท หรือหน่วยงาน ผ่านโครงข่าย Network แบบเส้นใยแก้วนำแสง หรือ Fiber Optic เพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการ Leased line ก็จะมีราคาสูงกว่า แบบ ADSL อยู่มากเช่นกัน โดยมีราคาขั้นต่ำที่ประมาณ 6500 บาท ต่อเดือนของ TOT ที่อัตราความเร็ว ในการรับส่งข้อมูลเท่ากัน 8/8MB

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า