การสร้างตารางฐานข้อมูล MS Access

ในการสร้างฐานข้อมูลด้วย MS Access สิ่งแรกที่เราต้องสร้างคือ ตารางฐานข้อมูลหรือ Table เรามาลองดูว่า เราสามารถจะสร้างตารางข้อมูลได้อย่างไร และมีองค์ประกอบ และข้อควรพิจารณาอะไรบ้างในการสร้างตาราง สำหรับเก็บข้อมูล
เริ่มจากการ ที่เราเปิด Ms Access ขึ้นมา และสร้างฐานข้อมูลเปล่าขึ้นมาก่อน
จากนั้น บนแถบเมนูบาร์ ด้านบน
สิ่งสำคัญคือ กฎ หรือ Rules ในการสร้างตารางข้อมูล ได้แก่
ทุกตารางจะต้องมี Primary Key เป็นของตัวเอง อย่างน้อย  1 ช่อง ซึ่งเป็นช่องที่ลบไม่ได้ และมีค่าซ้ำกันไม่ได้ จัดเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบตารางฐานข้อมูลที่ดี

และแต่ฟิลด์ของตาราง จะต้องมีการกำหนดชนิดของข้อมูลหรือ Data type ซึ่งจะมีประโยชน์ในการการกำหนดชนิดของข้อมูลที่จะจัดเก็บได้ เป็นข้อความ ความยาวกี่คำ หรือกี่ตัวอักษร เป็นข้อมูล แบบ รูปภาพหรือวัตถุ หรือ เป็นชนิดของตัวเลข หรือวันที่ เป็นต้น

ดังนั้นการป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลได้ เช่น เรากำหนดให้ช่องฟิลด์นี่เป็น Date&Time เราก็ไม่สามารถใส่ข้อมูลที่เป็นข้อความ เช่น ชื่อของคนหรือ นามสกุลได้เป็นต้น

โดยปกติเมื่อเราสร้างฐานข้อมูลเปล่าด้วย Access เราจะได้ Table1 ขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติ เราสามารถ ดับเบิลคลิก เพื่อเข้าไปกำหนดค่าของ Primary Key เพิ่มช่องเก็บข้อมูล และกำหนดชนิดของข้อมูล Data type ตามที่เราต้องการ

ภาพแสดงตัวอย่างตารางฐานข้อมูลแรก Table1 ที่โปรแกรมจะสร้างอัตโนมัติให้เราทันที 


ภาพแสดงตัวเลือกชนิดของข้อมูล Data type ซึ่งผู้ใช้งาน จำเป็นต้องกำหนดให้ถูกต้องและเหมาะสม กับชนิดของข้อมูลที่เราวางแผนว่ากำลังจะนำมาบันทึกลง หรือ จัดเก็บไว้อ้างอิง หรือใช้งาน ตามความต้องการ หรือ วัตถุประสงค์ ต่อไป

ชนิดของ Data 


 • ตัวแรก ข้อความ จำนวน 256 ตัวอักษร 
 • ตัวเลข เก็บค่าตัวเลขทางคณิตศาสตร์ 
 • สกุลเงิน เก็บค่าของสกุลเงิน 
 • วันที่และเวลา เก็บค่า วันที่ ตามตารางปฏิทิน 
 • ใช่/ไม่ใช่ เก็บค่าข้อมูลแบบ จริง/เท็จ 
 • การค้นหาและความสัมพันธ์ ไม่ใช่ชนิดของข้อมูล แต่เราสามารถสร้างรายการตัวเลือก ขึ้นมาใช้งาน จะอธิบายต่อไป ในครั้งหน้า 
 • Rich Text ใช้เก็บข้อมูลยาวๆ บนฐานข้อมูลบนเว็บ
 • บันทึกช่วยจำ สำหรับเก็บข้อมูลยาวๆ บนฐานข้อมูลบนเครื่องปกติ
 • สิ่งที่แนบ สำหรับการแนบไฟล์ภาพ ข้อความ จากแหล่งข้อมูลภายนอกเข้ามายังช่องข้อมูลนั้น 
 • การเชื่อมโยงหลายมิติ เช่นเว็บเพจ หรืออีเมล
 • เขตข้อมูลการคำนวณ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า