ดาวโหลด Angry IP Scanner

แนะนำฟรีแวร์ ยูทิลิตี้ ขนาดเล็ก สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ หรือ Admin ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Network ในการ Ping ไปยังหมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบว่า มีสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างกันหรือไม่
โปรแกรมนี้ก็คือ Angry IP Scanner
โปรแกรมสามารถใช้งานได้ง่าย โดยหมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ของเรา จะถูก Detect และใส่ให้โดยเป็นค่า Default

ในการใช้งานโปรแกรม มี 2 คำที่เราควรเข้าใจ คือ
คำว่า Feeder เป็นตัวกำหนด IP Address สำหรับการ Ping ซึ่งมีให้เลือกจากโปรแกรม เช่น IP Range, Random, และ IP List File เราสามารถเลือก feeder จากเมนูแบบคอมโบ ถัดจากปุ่ม Start

Fetcher - หมายถึงการเก็บรายระเอียดเกี่ยวกับ แม่ข่าย เช่น ระยะเวลาในการ ping time, hostname, open ports. การเลือก fetchersไปที่เมนู "Tools-> fetchers"

Alive Host แปลว่า ปิงไปแล้ว มีสัญญาณ จะแสดงขึ้นมาด้วยสีน้ำเงิน

Dead แปลว่า ไม่มีัญญาณ แสดงด้วยสีแดง

โปรแกรมมีหลายวิธีในการปิง สามารถเลือกได้คือ
ICMP echo  เป็นการปิงแบบมาตรฐาน
UDP จะปิงแบบไม่มาตรฐาน แต่ใช้ในกรณีพิเศษ

ลิงค์ดาวโหลด angry IP Scanner 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า