ดาวโหลด Free ISO Mount

แนะนำฟรีแวร์ Free ISO Mount ฟรีแวร์สำหรับท่านที่สนใจหรือมองหาโปรแกรมช่วย ในการจำลองการทำงานของ .iso ไฟล์ บนคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม เกมส์ หนัง เพลง หรือแผ่นโปรแกรมต่างๆ ให้สามารถเปิดเล่น เปิดอ่าน เปิดใช้งานได้ปกติ คล้ายๆ กับเปิดจากหัวอ่านแผ่น CD/DVD หรือจากเครื่องอ่านทั่วไป ทำให้ไม่ต้องใช้งานหัวอ่านหรือเครื่องเล่นให้เปลืองพลังงาน

ลิงค์ดาวโหลด Free ISO Mount

การใช้งาน หลังจากดาวโหลดและติดตั้งเสร็จ
เปิดโปรแกรมขึ้นมา
จาก UI
จะพบว่า สามารถทำงาน ได้จากคำสั่ง
Mount คลิกเข้าไป เพื่อเลือกไฟล์ .iso ที่ต้องการ จำลองการใช้งานหรืออ่านข้อมูล
หรือ
Create ISO Files กรณีที่เรามีแผ่นโปรแกรม หรือ เกมส์ หรือ ดนตรี ที่ต้องการแปลงเป็น .ISO และทำการ Mount ไว้ใช้งานบนเครื่อง ของเราต่อไป


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า