ซ่อนไฟล์ด้วย Wise Folder Hider

ฟรีแวร์ Small Utility สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการเข้ารหัสผ่านใช้งาน เพื่อซ่อนไฟล์ แฟ้ม โฟลเดอร์ หรือข้อมูล USB Disk เพื่อความเป็นสว่นตัว ปกป้องข้อมูล ที่เป็นชั้นความลับ และไม่ต้องการเปิดเผยให้คนอื่นๆ ทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องที่มีการใช้งานร่วมกันคนอื่นๆ

ลิงค์สำหรับดาวโหลด Wise Folder Hider 

การดาวโหลดและติดตั้ง สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และไม่มี Adware
คำแนะนำการใช้งาน
หลังจากดาวโหลดและติดตั้งเสร็จ การใช้งานจะเริ่มต้นจากการ กำหนด รหัสผ่านในการใช้งาน

คำแนะนำในการกำหนดรหัสผ่านที่ดี
ควรจะมีทั้งตัวเลข ตัวอักษร และอักษระพิเศษ และมีตัวใหญ่ ผสม ตัวเล็ก
และควรจะมีการจดบันทึก ในสมุด หรือ Note บนโทรศัพท์มือถือ ป้องกันลืม และหายด้วย

หน้าต่างการใช้งาน
จะมีเมนู ในการเพิ่ม ไฟล์ แฟ้ม และ USB Disk ให้คลิก เข้าไปยังแหล่งไฟล์ ที่เราต้องการ ซ่อนไฟล์ และนำเข้ามาในโปรแกรม

หรือจะใช้การแดรก ไฟล์ แฟ้ม ที่ต้องการซ่อน เข้ามายังพื้นที่ว่างๆ ตรงกลางของโปรแกรม ก็ได้เช่นกัน


เท่านี้ ก็เป็นการซ่อนไฟล์ ของเรา ที่คนอื่น มองไม่เห็นได้แล้ว ครับ  ถ้ากรณีที่เราต้องการยกเลิก การซ่อน ให้คลิกที่ Open และ Unhide


การเข้าถึงไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ ที่เราซ่อน เวลา ที่เราต้องการใช้งาน เราก็ต้อง ใส่รหัสผ่าน ในการ Log in เพื่อเข้าถึง แฟ้ม หรือ ไฟล์ที่เรานำมาเก็บไว้นั้นเอง


บทสรุป
เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ง่ายต่อการใช้งาน สำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของเรา บนคอมพิวเตอร์ สำหรับท่านที่สนใจ และมองหาโปรแกรมช่วยงานในลักษณะดังกล่าว ก็สามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า