เริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลด้วย MS Access

สิ่งแรกเลยคือการสร้างตารางฐานข้อมูล หรือ Table database
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าเราอยากสร้างก็สร้างๆ เลย แล้วมาปรับปรุงหรือแก้ไขทีหลัง ซึ่งไม่ค่อยดี ทางทีดีคือ ต้องมีการวางแผน ในการออกแบบตารางฐานข้อมูลด้วย Access กันสักหน่อย ตามหลักวิชาการ ง่ายๆ ดังนี้ครับ อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ MS Access
ประการแรกเลยคือ ทำ List หรือจดรายการข้อมูล Data ที่เราต้องการจัดเก็บออกมาให้หมด ว่ามีอะไรบ้าง เช่น ถ้าเกี่ยวกับข้อมูลพนักงาน ก็ต้องมี ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เราต้องการทราบ หรือบันทึกไว้ เป็นต้น
จากนั้น
ขั้นตอนต่อมา ก็การ Identify หรือระบุว่า มีข้อมูลใด ที่ซ้ำกันหรือเปล่า ถ้ามี ให้เราแยกออกเก็บเป็นตารางใหม่ไปเลย
เริ่มต้นการสร้างตาราง
MS Access มี 2 แบบ คือ แบบ Desktop เป็นตารางข้อมูลที่ ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ที่เราใช้งานอยู่ กับแบบ App Host เป็นตารางข้อมูลที่จะทำงานบนเว็บไซต์ ผ่านโปรแกรม SharePoint
และการสร้างฐานข้อมูล เลือกสร้างจากแม่แบบหรือ Template ฐานข้อมูล หรือจะสร้างจาก blank database คือฐานข้อมูลเปล่าๆ ก็ได้
คนที่สนใจงาน Ms Access ต้องเข้าใจพื้นฐานคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับ Access ดังนี้ครับ
Table หมายถึงตารางข้อมูล เป็นที่เก็บข้อมูลทุกอย่าง เช่น ฟิลด์ เรคคอร์ด เป็นต้น
Field หรือ ช่องเก็บบันทึกข้อมูล ช่องใดช่องหนึ่ง
Record หมายถึง แถวข้อมูลที่มีทั้งหมด
Queries แบบสอบถาม สำหรับทราบข้อมูล
Report รายงาน แสดงผลข้อมูลในรูปแบบกระดาษ หรือรายงาน
Form เป็นหน้าต่างแสดงผลข้อมูล สำหรับการกรอกหรือการบันทึกข้อมูล
Macro ชุดคำสั่งอัตโนมัติ ที่ทำงานตามที่เราต้องการ
View มุมมอง มีความสำคัญมาก เพราะจะสลับไปมาระหว่าง มุมมองออกแบบฐานข้อมูล ที่เราสามารถ เพิ่มเติม edit แก้ไขฐานข้อมูลได้ กับมุมมองแบบแสดงผล หรือ Data ViewPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า