การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Ms Access

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล Table Relationship เพื่อนำเอาข้อมูลที่เราแยกออกไปจัดเก็บอีกตารางหนึ่ง มาแสดง และ สอดคล้องกับการออกแบบสอบถามข้อมูลหรือ Queries
ในโปรแกรมฐานข้อมูล Access สามารถสร้างความสัมพันธ์ของตารางได้ 3 แบบ คือ
One to One
One to Many หมายถึงมีการลิงค์ จาก เรคคอดของตารางหนึ่ง ไปยังอีก หลายเรคคอด ของอีกหนึ่งตาราง เช่น ตารางรายชื่อลูกค้าคนหนึ่ง โยงไปตาราง หมายเลขโทรศัพท์ลูกค้า ซึ่งมีหลายระบบ เช่น ระบบบ้าน สำนักงาน หรือ มือถือ เป็นต้น


Many to Many หมายถึงมีการลิงค์ จาก เรคคอดของตารางหนึ่ง ไปยังอีก หลายเรคคอด ของอีกหนึ่ง และ กลับกัน จะเห็นได้บ่อยๆ ในตารางข้อมูล สำหรับการติดตาม ใบสั่งสินค้า

ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่เราต้องการนำมาแสดง

ในมุมมองการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตาราง มี ข้อมูลที่เราควรทราบ 3 ประการ สำคัญ ได้แก่

การสร้างความสัมพันธ์โดยใช้ Lookup Wizard

เป็นวิธีที่ง่ายสุดง่ายสุด ในการสร้างความสัมพันธ์แบบ One to Many
โดยจะทำงานให้ 2 อย่างคือ
สร้างความสัมพันธ์ และแสดง เรคคอดจากตารางให้เราเลือก สร้างได้ทันที

จากบนก่อนหน้านี้ เราได้สร้างฐานข้อมูลขึ้นมา ประกอบด้วยตาราง 2 ตาราง คือ
Customer
Phone Number


ในตารางชื่อ Phone Number ให้คลิกเพื่อเพิ่ม การค้นหาและความสัมพันธ์ จะเข้าสู่หน้าต่างการทำงานต่อไป ดังนี้
แล้วก็ 
ต่อไป
ต่อไป

หลังจากนั้น คลิก เสร็จสิ้น การสำรวจ ความสัมพันธ์ บนเมนูแบบริบบอน ให้คลิก เครื่องมือ ฐานข้อมูล เพื่อเข้าไปกำหนดค่า แก้ไขความสัมพันธ์ เพิ่มเติม ตามภาพประกอบ

สำหรับเนื้อหาต่อไป จะได้แนะนำการประยุกต์ใช้งาน ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ที่ชัดเจน และมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงต่อไป

การสร้างความสัมพันธ์จากแถบเมนู ริบบอน ด้านบนคลิกเมนู เครื่องมอฐานข้อมูล และ คลิก ความสัมพันธ์
จากนั้น ให้เรานำเม้าส์ ไปคลิกที่ชื่อของตาราง Customer กับ Phone Number และลากเข้ามาวางในพื้นที่ว่างของโปรแกรม หรือ Windows Pane
ให้นำเม้าส์ ไปคลิก Customer id และลากเข้ามาวางลงในช่องของ Phone Number ตามภาพ
จากนั้นให้คลิกเลือก ตัวเลือกการสร้างความสัมพันธ์ตามภาพ ทั้ง 3 ติ้ก เลย และคลิกปุ่ม สร้าง
ก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เช่นเดียวกัน ครับPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า