ฟรีดาวโหลด 5 อันดับโปรแกรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

สวัสดีครับ แอดมินบล็อก thaifreewaredownload.blogspot.com ขอแนะนำ ฟรีดาวโหลด 5 อันดับโปรแกรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ติวเตอร์ และผู้ใช้งานทั่วไป
 
อันดับ 1 Microsoft Mathematics สำหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน รองรับรูปแบบ สองมิติ และสามมิติ พีชคณิต แคลคูลัส และสมการทางคณิตศาสตร์ ทั่วไป
การวาดรูปเรขาคณิต การแก้โจทย์ปัญหาสมการต่างๆ สูตรและฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์

 


อันดับ 2 Cadabra โปรแกรมแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่มีจุดเด่นเรื่อง การแก้ปัญหาจำนวนจริง ทศนิยม เศษส่วน เป็นต้น 


อันดีบ 3 GeoGebra จุดเด่นคือเริ่มจากพื้นฐาน อนุบาล จนถึงเลขคณิตระดับมหาวิทยาลัย จุดเด่น คือเน้นในเรื่อบของเรขาคณิต ตั้งแต่ เส้นตรง กราฟ จุดตัด และเรขาคณิต รูปทรงต่างๆ  มีระบบฐานข้อมูลภายใน database และแบบทดสอบ quiz ในโปรแกรม 

อันดับ 4 Photomath แอพที่สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ แล้วใช้กล้องถ่ายสแกนโจทย์ปัญหาสมการทางคณิต พร้อมแสดงผลการแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นตอน  จุดเด่นโปรแกรมนี้มีบนเรียนช่วยสอน tutorial ภายในแอพ สำหรับผู้เริ่มต้นหรือหัดใช้งาน 

อันดับ 5 SpeQ Mathematics เป็นแอพหรือโปรแกรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนโจทย์ปัญหา ทักษะการทำโจทย์ แบบทดสอบ แบบฝึกหัดในหัวข้อการเรียนตามตำรา หรือโรงเรียน เพื่อความก้าวหน้า เสริมความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ทั้ง คณิตศาสตร์ เรขาคณิต 
Top 5 Mathematical Software
  1. Microsoft Mathematics - For 2D and 3D diagrams
  2. Cadabra - For field theory problems
  3. GeoGebra - Built-in calculus tools
  4. Photomath - Mobile app
  5. SpeQ Mathematics - For trigonometry problems


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า