GIS คืออะไร?

A geographic information system (GIS)


คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การจัดการ การวิเคราะห์ และแสดงข้อมูลทุกอย่างบนแผนที่ข้อมูล โดย GIS จะ connect หรือเชื่อมต่อข้อมูลกับแผนที่ เป็นการผสมผสานข้อมูลพื้นที่เชิงตำแหน่งบนพื้นโลก พร้อมข้อมูลประกอบ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม GIS ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจระบบการทำงาน ความสัมพันธ์ และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านการวิทยาศาสตร์ ด้านการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบริหารจัดการข้อมูล และการตกลงใจที่ดีกว่าในการทำงาน หรือการปฏิบัติการ

 

GIS ทำงานอย่างไร?

GIS ในปัจจุบันเป็นการประยุกต์ภูมิศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วย tools หรือเครื่องมือหลายๆอย่าง เพื่อให้เกิดความรู็ ความเข้าใจร่วมกัน เป็นตัวช่วยให้การทำงานของบุคคล หรือองค์กรไปถึงเป้าหมายเดียวกัน

องค์ประกอบหลักของ GIS

 1. Maps แผนที่
 2. Data ข้อมูล
 3. Analysis การวิเคราะห์ 
 4. App โปรแกรมใช้งาน 

แผนที่


คือข้อมูลบนกระดาษหรือไฟล์ภาพแผนที่กราฟฟิกบนคอมพิวเตอร์ มีชั้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์และเชิงพื้นที่ตำแหน่ง การทำงานกับ GIS แผนที่จะง่ายในการแชร์ และแทรกในแอพ สามารถเข้าถึงจาก ทุกทีทุกเวลา

Data ข้อมูลรวบรวมข้อมูลพื้นที่โลกในรูปแบบตารางฐานข้อมูล ภาพ ข้อความ ตัวเลขตัวอีกษร แลละสามารถนำไปแสดงผลในรูปแบบชั้นข้อมูลของภาพ และข้อความปรากฏอยู่บนแผนที่


การวิเคราะห์ 


การประเมินข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การตกลงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันเวลา 

แอพพลิเคชั่นส่วนที่ทำให้ GIS มีชีวิตชีวา มีสีสัน น่าสนใจ สนุกในการใช้งานและการนำเสนอข้อมูล มีการพัฒนาออกมาทั้งแบบ PC และ Mobile 
GIS ใช้งานกับใครบ้าง สามารถนำเอา GIS ไปประยุกต์ใช้งานกับชีวิตจริงได้อย่างไม่จำกัด เช่น 
 • การศึกษา
 • สุขภาพ
 • การประกัน
 • การผลิตน้ำมัน
 • สุขภาพชุมชน
 • ความปลอดภัยสาธารณะ
 • ร้านค้า
 • การติดต่อสื่อสาร
 • การขนส่ง
 • การไฟฟ้าแหล่งพลังงาน 
 • แหล่งน้ำ
 • ฯลฯ
เรียนรู้ GIS ฟรีบนเว็บไซต์ https://learn-arcgis-learngis.hub.arcgis.com/
เลือก ตัวเราตามจริง ตามพื้นฐาน เช่น มือใหม่ GIS นักเรียน ครู นักวิทย์ นัก GIS มือโปร เป็นต้น 

เริ่มตั้งแต่มือใหม่สุด พื้นฐาน การสร้างแผนที่ 
การสร้างซีนแผนที่ 
นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจงานด้าน GIS ภูมิศาสตร์ ในอนาคต สามารถเข้าไปศึกษา และลองเรียนฟรี เผื่อชอบ และเก่งในอนาคต 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า