ดาวโหลด CamScanner

เป็นโปรแกรม และแอพพลิเคชั่น ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตน์คนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ทั้งการใช้งานส่วนตัว หรืองานเอกสารสำนักงาน จนถึงธุรกิจ ขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดสูง ความสามารถในการติดตั้งบนมือถือส่วนตัว แล้วถ่ายภาพเอกสาร แปลงเป็นไฟล์ PDF และส่งต่อแชร์ ให้ลูกค้า หรือ เพื่อนๆ ผ่าน Social Media ยอดนิยม อย่าง Line จะงาน ส่วนตัว การเรียน การค้า หรือ การศึกษา ก็ตอบโจทย์ 
 สนใจดาวโหลดโปรแกรม CamScanner
การดาวโหลด และติดตั้ง จำเป็นต้องใช้ email ของเราในการลงทะเบียน ใช้งาน สำหรับ ภาพรวมการใช้งาน ในระดับที่เป็นของฟรี ก็จะมี ลายน้ำ ติดเอกสาร ขอบล่างออกมาด้วย ไม่ได้จะน่าเกลียดอะไร แต่ถ้าต้องการนำเอา ลายน้ำลิขสิทธิ์ออก ก็ลงทุนจ่ายตัง เป็นตัวเต็ม Full 
ก็จะมีความสามารถ และความคมชัดของการสแกน ที่มากขึ้น ราคา เริ่มต้น การอัพเกรด ที่เดือนละ 5 $ หรือคิดเป็นเงินไทย 150 บาท ต่อเดือน ครับ


จุดประทับใจ แปลงเอกสาร กระดาษ เป็นไฟล์ PDF พร้อมแชร์ ส่งต่อผ่าน Line หรือ Message ได้สะดวกรวดเร็ว รองรับระบบงาน เอกสารอิเลกทรอนิกส์ ดิจิตอล 
จุดด้อย เวอร์ชั่นฟรี จะมี in app ad หรือโฆษณาบ่อย 


blogger
camscanner

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า