สอนทำบัตรนักเรียนพร้อมบาร์โค้ดด้วย Ms Access 365

 สอนการใช้งาน Ms Access 365 สร้างฐานข้อมูลนักเรียน Students Database  เพื่อใช้งานเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดเล็ก สำหรับ ครูและอาจารย์ของ โรงเรียน ทำให้มีระบบฐานข้อมูล บนคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ด้านการใช้งานจริง และประกอบการศึกษา 

ข้อดีของการสร้างด้วย Ms Access เป็นระบบฐานข้อมูล ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ นอกจากค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ และวัสดุในการห่อหุ้ม หรือเคลือบบัตร ในยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนามากขึ้น การทำบัตรนักเรียนด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล นับว่าเหมาะสม และเรียนรู้ขั้นตอนวิธีทำกันได้ 

ระบบฐานข้อมูลเป็นการทำแบบปิด Offline ไม่ได้ทำบนระบบ online มีความปลอดภัยสูง เข้าถึงได้เฉพาะครูอาจารย์ เท่านั้น 

ถ้าใครต้องการให้แอดมินทำเป็นระบบเปิด Online สามารถแจ้งความต้องการใต้ Post นี้ได้เลยครับ 

 ขั้นตอนออก 3 ขั้นตอนหลัก คือ

 1. สร้างตารางฐานข้อมูล Table design 
 2. สร้างแบบฟอร์ม และป้อนข้อมูล Data input ลงในตาราง 
 3. การสร้างรายงาน เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน 

เริ่มขั้นตอนแรก เปิดโปรแกรม Access365 ขึ้นมา อาจจะใช้เวอร์ชั่นอื่นๆ ที่มี เช่น 2016 หรือ 20xx ก็ได้ 

สร้างฐานข้อมูลเปล่าขึ้นมาตั้งชื่อฐานข้อมูลว่า Student Card บันทึกไว้ใน Drive:c โฟลเดอร์ My document 

สร้างเทเบิล ตารางฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลของนักเรียนแต่ละคน ประกอบด้วย 

 1. รหัสประจำตัว 
 2. คำนำหน้า
 3. ชื่อและนามสกุล
 4. รูปถ่าย
 5. เบอร์โทร  

#อันนี้คือตัวอย่างขอให้ ประยุกต์และเพิ่มเติม หรือเอาน้อยกว่านี้ก็ได้ เอาเท่าที่จำเป็นในการจัดเก็บและ ออกแบบรายงาน เพื่อทำบัตร 

ใครที่เริ่มสร้างตารางมือใหม่ สามารถคลิกดูวีดีโอ การสร้างตาราง Access ขั้นตอนที่ 2 :สร้างฟอร์ม และกรอกข้อมูล 

คลิกปุ่มสร้าง Create เลือกฟอร์มเปล่า 

แถบควบคุมวัตถุด้านขวามือจะแสดงขึ้นมา ให้เลือกแหล่งข้อมูล tabel เป็นตาราง student 

ใช้เมาส์แดรก ลากฟิลด์ที่ต้องการเข้ามาใส่ในฟอร์ม 

บันทึกฟอร์ม save ตั้งชื่อ ตามชื่อตารางก็ได้ คือ student 

เปิดฟอร์ม เข้ามา และใส่ข้อมูล ตัวอย่าง ลงไป ประมาณ 3-4 คน เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำในขั้นตอนต่อไป 
ขั้นตอนที่ 3: สร้างรายงาน Create report 

แล้ว ออกแบบรายงาน ขนาดกระดาษ A4 จำนวน 2 คอลัมน์ โดยเอาขนาดมาตรฐาน ที่ใช้กันโดยทั่วไป 


ขอจำลองตัวอย่างสัก 4 ใบ นะครับ ทำจริงก็เอามากเท่าที่จะใส่ได้ในกระดาษ A4 เลยครับ 

ข้อมูลที่ต้องการคือ 

 1. คำนำหน้า 
 2. ชื่อและนามสกุล
 3. รูปถ่าย 
 4. รหัสนักเรียน 

ข้อมูลที่ต้องแทรกเพิ่มเข้ามา สำหรับการสแกนบัตร เพื่อสืบค้นข้อมูล คือ 

กล่องแสดงแท่งรหัสบาร์โค้ด 

ขั้นตอนการทำ

คลิกปุ่ม สร้างรายงาน เลือกแบบ ออกแบบเอง 

นำเข้าข้อมูล ตามที่ต้องการ การปรับแต่ง ตำแหน่ง และ รูปแบบของบัตร เช่น ขนาดฟอนต์ ขนาดบัตร สีข้อความ ให้เราจัดรูป Format ตามต้องการ การแสดง แท่งรหัสบาร์โค้ด ต้องโหลดฟอนต์ Free Barcode Font - Code 39

มาติดตั้งลงในโฟลเดอร์ font ของวินโดว์ก่อน 

NOTE:

การใช้เครื่องอ่านสแกนบาร์โค้ด อ่านข้อมูลได้นั้น  จะต้องบังคับใส่เครื่องหมายดอกจันทร์ asterisk หัว-ท้าย เช่น  *37745*

เขียนโค้ดควบคุม ให้มีการใส่ * ปิดหัวท้าย คลิกกล่องควบคุมแสดง รหัสแท่งบาร์โค้ด >แท็บ Data>control source แล้ว ใส่ คำสั่ง ="*"&[รหัสนักเรียน]&"*"

อื่นๆ ของกล่องควบคุม ตั้งค่า การยืดการหดภาพในกล่อง จากแถบควบคุมด้านขวามือเป็น yes 

ตั้งค่าสีฉากหลัง backgroud เป็น โปร่งใส transparent 

ดาวโหลดไฟล์ตัวอย่าง : Student Card1

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า